Все още липсват присъди за наредени обществени поръчки, а малкото наказателни дела по подобни случаи не стигат до върховете на властта, а най-често са срещу кметове на малки селища

Общо 40 големи компании "изяждат" почти една четвърт (23%) от всички средства за обществени поръчки, които са около 7 млрд. лева годишно. Това стана ясно на конференцията "Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България", организирана от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Според вицепремиера Томислав Дончев глобите не възпират някои възложители - агенции, комисии, общини и т.н., да правят нови и нови обществени търгове с пороци. Той обясни, че има общини, които в рамките на една година биват хващани 4 пъти в нарушения.

Според вицепремиера на ведомства "рецидивисти" трябва да се отнема правото да организират търгове с обществени пари. Тази дейност може да бъде поета от централизираното звено за обществени поръчки. 

"Представете си, ако правите доставка на канцеларски материали в 265 общини или в сто общини отделно и ако същия обем канцеларски материали го централизирате в една или в две поръчки, ще видите каква икономия ще има и колко по-добра цена бихте реализирали", даде пример Дончев.

Друга възможна мярка е ведомствата, които системно допускат грешки в процедурите - с нагласени победители, раздуване на цени и т.н., да бъдат наказвани с "подстригване" на парите, които получават от държавния бюджет. Според вицепремиера въвеждането на тази санкция - с подрязване на бюджети, може да стане бързо и без промени в закона. Всъщност той сподели тази идея още през март и тогава пак твърдеше, че е въпрос на седмици.

Друга идея на правителството "за пресичане на лошите практики е да се върви към въвеждането на електронни обществени поръчки". Алтернативна ефективна мярка е активното гражданско общество, което да реагира бързо при проблеми.

"Когато има разминаване между поръчано и получено, когато има очевидно несъответствие между цената и стойността на придобитото, когато има конфликт на интереси, който не е очевиден документално, тук най-големият ни съюзник са гражданите", посочи Дончев. 

Анализът на ЦИД отчита, че липсват присъди за престъпления и че малкото наказателни дела за гнили обществени поръчки, които влизат в съда, не стигат до върховете на властта, а най-често са срещу кметове на малки селища. От центъра препоръчват активизиране на ролята на разследващите органи и фокусиране в по-високите властови етажи.

Прави впечатление бумът на търговете за строителство през последните години - те вече поглъщат над половината от всички средства за обществени поръчки. И лъвският пай отива у малък брой едри играчи - 40 компании усвояват 62% от всички пари в строителния сектор, разкрива анализът на ЦИД. 

На фона на изнесените данни и критични коментари вицепремиерът Дончев изтъкна, че новият Закон за обществените поръчки бил сред най-модерните в ЕС. 
"Около 5000 възложители и около 22 000 изпълнители участват в разпределянето на около 7 млрд. лв. годишно", отбеляза той.

Източник: в. "Сега"