Организацията прие резолюция за опазването на Националния парк Пирин от застрояване със ски писти

ЮНЕСКО прие специална резолюция за опазването на Националния парк Пирин. Това стана по време на международна конференция "Световното наследство на ЮНЕСКО и ролята на гражданското общество" в Бон, Германия, съобщиха от родната организация "За да остане природа в България", която е част и WWF България.

Приемането на тази резолюция е вследствие на безпокойството от вече причинените вреди на Национален парк Пирин, който е и обект на световното наследство на ЮНЕСКО в България, както и заради съществуващата заплаха за бъдещето на защитената територия.

Застрояването е проблемът

Заплахата идва от факта, че държавните органи са оставили Пирин да "бъде увреден чрез неуместно застрояване в ски зона Банско, въпреки че паркът е под юридическа защита от ЮНЕСКО" и законодателствата на ЕС и България.

От природозащитните организации отбелязват, че новият проектоплан за управление на Национален парк Пирин може да позволи застрояване на 65% от площта на обекта на световното природно наследство на ЮНЕСКО в Пирин, като досега застроена е била едва 1% от земята.

В предупреждението на ЮНЕСКО се казва, че проектът за промяна на договора за концесия на ски зона Банско предвижда на концесионера да бъдат предоставени 1069,58 хектара от обекта и неговата буферна зона за строеж на ски съоръжения, вместо настоящите 99,55 хектара, което е увеличение с повече от 1000%.

Виж още: Престижна класация постави Пирин на 4-то място по красота сред природните паркове

Затова международната конференция призовава българското правителство да изпълнява своите международни задължения сериозно и да приложи решенията на Комитета за световно наследство да не се допуска ново разширяване на ски зона Банско в Национален парк Пирин.

Те се обръщат с искане към Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО незабавно да включи Пирин в Списъка на световното наследство в опасност и да призове българското правителство към стриктно прилагане на решенията на комитета.

Източник: "За да остане природа в България"