Нетните постъпления от инвестиции на чужденци в недвижими имоти за миналата година са 54,9 млн. евро, спрямо 72,5 млн. евро през 2015 г.

С 60% са намалели преките инвестиции в българската икономика за миналата година, сочи статистиката на БНБ за януари-декември 2016 г. 

Вложенията са 683 млн. евро, а това е около 1 млрд. евро по-малко спрямо 2015 г., когато са възлизвали на близо 1,7 млрд. евро. Подобно понижение не е наблюдавано от 2009 г., когато сривът е доста по-голям. 

Нетните постъпления от инвестиции на чужденци в недвижими имоти за миналата година са 54,9 млн. евро, спрямо 72,5 млн. евро през 2015 г.

Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти за цялата 2016 г. имат швейцарците, които са инвестирали 22.7 млн. евро - 41,4% от общия размер. След тях се нареждат руснаците със 7,5 млн. евро - 13,7%. В челната тройка са и норвежците, които са налели 6.1 млн. евро, или 11,1% от общия размер на вложенията.

В българската икономика ще влязат 400 млн. лв., които разкриват потенциал за нови 6000 работни места през 2017 г. Такава прогноза направи преди дни Българската агенция за инвестиции на базата на подадени заявления за 20 бъдещи проекта. 

Интересът отново е насочен към: компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и хранителни продукти. 

Според шефа на агенцията Стамен Янев много бързо трябва да се създадат условия за обучение на квалифицирана работна ръка, която инвеститорите търсят.

Източник: в. "Сега"