Приходите от нощувки с над 10 легла през май достигат 51,8 млн. лв., което е с 9,65% повече в сравнение със същия периода на 2013 г.

Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани - с 15,8%, така и от чужди граждани - с 6,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През май в страната са функционирали 2 185 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 99 600, а на леглата – 208 500. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2,4%, а на леглата в тях - с 4,6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май, е 1,212 млн., или с 2,4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 14,2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди

През май в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 70,5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34,4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30,9% от нощувките на български граждани и 23,2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34,7 и 6,3%.

Виж още: Боровец, Созопол и Велинград са топдестинациите в България

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май се увеличават с 3,8% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 459 000. От всички пренощували лица 56% са българи, като по-голямата част от тях (64,8%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2,1 нощувки

Пренощувалите чужденци са 202 300, като 71,5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 21,9%, като спрямо май 2013 г. остава приблизително на същото ниво. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 27%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 19,7%, и с 1 и 2 звезди – 15,7%.

Виж още: Лондон е най-посещаваният град в света