Основната част от инвестициите за изследвания и разработки се дава от бизнеса, а делът на държавата е нищожен

България продължава да изостава значително по инвестиции в сферата на изследвания и разбработки. По този показател се нарежда сред последните държави в Европейския съюз. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат за 2015 г. 

У нас разходите за изследвания и разработки като отношение към брутния вътрешен продукт (БВП) са под 1%, като от нас по-малък дял имат само Хърватска, Малта, Латвия, Румъния и Кипър.

Средното ниво за Европейския съюз е над 2%. От данните се вижда, че най-много разходи за разработки и проучвания правят фирмите и правителствата на най-богатите държави. Швеция е на първо място (3,26%), следвана от Австрия (3,07%), Дания (3,03%), Финландия (2,9%) и Германия (2,87%).

България обаче е сред трите държави в ЕС, в които разходите се поемат почти изцяло от бизнеса, докато бюджетните организации почти не участват. 

Преди около месец финансовият министър Владислав Горанов коментира, че не е склонен държавата да дава пари за наука, ако след това откритията няма да са от полза на бизнеса. 

Все пак трябва да се отбележи, че в чисто номинално изражение разходите за изследвания и разработки са се увеличи тройно за десет години. През 2015 г. тези инвестиции са достигнали 433 млн. евро. 

До голяма степен причината за това е приносът е на европейските програми, които се усвояваха ударно през 2014 г. и особено през 2015 г.

Източник: "Дарик"