Сметките на хората ще бъдат прехвърлени в "Креди Агрикол България", съобщи Иван Искров, управител на Българска народна банка (БНБ).

Лицензът на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще бъде отнет. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров. Сметките на гражданите и фирмите в КТБ ще бъдат прехвърлени в Креди Агрикол България, която ще бъде одържавена.

"За Креди Агрикол България ще бъдат осигурени достатъчно средства от Фонда за гарантиране на влоговете, държавния бюджет и Българската народна банка", обясни Искров, цитиран от "Дарик".

Управителят на БНБ обясни, че Креди Агрикол ще бъде преименувана. По думите му след одита е установено, че "Креди Агрикол България" е много добре управлявана банка.

Оздравената държавна банка ще бъде отворена на 21 юли

Виж още: БНБ: Вложенията са гарантирани

"Не по този начин стоят нещата в Корпоративна търговска банка, чийто лиценз ще бъде отнет. Привилигировани кредитори в случая ще бъдат държавата в лицето на Министерство на финансите и Фонда за гарантиране на влоговете. В КТБ ще останат само сметките на мажоритарния собственик и свързаните с него фирми, които няма да бъдат защитени", посочи Искров.

Резултатите от одита на КТБ сочат, че има липси за 3,5 млрд. лв.

"Чрез трето лице мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев е изтеглил в кеш близо 205 887 223 лева, като по-голямата част от сумата е била в евро. Това се е случило на 19 юни, като парите са взети само срещу разписка", обясни Искров.

"На 18, 19 и 20 юни след множество медийни и една странна пресконференция на членове на управителния съвет на КТБ са изтеглени 1 млрд. лева. Квесторите не са успели да открият досиетата на кредитори за 3,5 млрд. лева, като общият кредитен портфейл на КТБ е 5,4 млрд. лева. Не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и дали могат да обслужват кредитите си", допълни Искров.

По думите му става дума за умишлени действия. Докладът на квесторите, както и на независимите одитори в КТБ ще бъдат предадени на главния прокурор.

Виж още: Как са защитени вашите спестявания

Припомняме, на 20 юни 2014 г. КТБ прекрати всичките си банкови операции след изчерпване на ликвидност. Банката беше поставена под специален надзор от страна на БНБ. Това означава, че фирмите и домакинствата със сметки и депозити в нея няма да имат достъп до средствата си за определен период от време, в случая до 21 юли. БНБ пое контрола върху "Креди Агрикол – България", придобита от КТБ по-рано тази година.

Бел. ред. Уважаеми читатели, според чл. 152 от Закона за кредитните институции се налагат санкции за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея. Затова коментари под статията, които отговарят на този законов текст, ще бъдат изтривани.