Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги

Двете услуги са достъпни на интернет страницата на НОИ, рубрика "Е-услуги".

Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - "Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адреса на пенсионера".

С попълването на заявлението лицата, които живеят и получават пенсия в България, могат по електронен път да декларират начина за нейното изплащане – чрез пощенска станция или чрез банка, както и да заявят смяна на адреса си.

Заявлението се подава при прехвърляне на изплащането на пенсията от една пощенска станция в друга, от пощенска станция в банка или от банка в пощенска станция. Документът се попълва и при промяна на банковата сметка на лицето. Когато изплащането на пенсия се прехвърля от пощенска станция в банка, както и при промяна на банкова сметка, задължително се прилага копие на документ с номер на банковата сметка.

Другата нова е-услуга на НОИ е "Проследяване на решения по жалби" и е със справочен характер. Чрез нея лицата, подали жалби срещу издадени от органи на НОИ административни актове след 1 октомври, могат да се информират за процеса на обработка на подадената жалба и взетото решение.

Търсенето на информация за всички подадени жалби за физически лица може да се осъществява по ЕГН и ПИК, а за юридически – чрез БУЛСТАТ и ИКО. За жалбоподателите ще бъде възможно и директно търсене по конкретен входящ номер и дата на жалба. След намиране на жалбата се появява справка за актуалния статус на нейната обработка, а при постановено решение – за неговото съдържание.