Тези няколко теста ще ви покажат дали сте част от онзи 1% от световното население, който притежава фотографска памет

Фотографската памет е способността да запомним всичко, което виждаме и да сме способни да го възпроизведем. Казва се, че съвсем малка част от населението на света (около 1%) притежава тази способност, като сред известните личности, за които се казва, че я притежават са художникът и изобретател Леонардо да Винчи, композиторът Сергей Рахманинов и американския президент Теодор Рузвелт. 

Предлагаме ви тези три теста, които да ви покажат дали спадате към към този 1% от хората, които имат феноменална картинна памет. 

Дори и да не принадлежите към тази група, пак можете да се позабавлявате, правейки тестовете: