Първият и единствен президент на СССР критикува Кремъл в автобиографичната си книга "Новата Русия", където заявява: "Демокрация, която не решава проблемите с бедността, води дотам, че хората започват да залагат на политици от авторитарен тип"

"Новата Русия" от Михаил Горбачов е не само мемоарна книга - тя е и предупреждение към Русия и към света за опасния курс, по който много народи и правителства са поели, обясняват българските й издатели.

В автобиографията на последния генерален секретар на ЦК на КПСС, който е също така първия и единствен президент на СССР, става дума за времето след промените: разпадането на Съветския съюз, за краха на прехода към демокрация и пазарна икономика в Русия и Източния блок, за възхода на Путин, завръщането на авторитаризма и опасността от нова Студена война.

Виж още: Гари Каспаров с наръчник за противнците на Путин

Човекът зад перестройката, който сам казва, че пречи на руската власт, проследява ключови исторически събития от края на 80-те и 90-те години, коментирайки вътрешната и външната политика на Москва - столица на СССР и след това на Руската федерация.

В мемоарната си книга "Новата Русия" Горбачов описва също последния си ден в Кремъл, какви чувства е изпитвал, докато е бил начело на една свръхдържава и Русия от първите месеци на 1992 г., как е била подменена демокрацията, сложните социални процеси в държавата след тежката икономическа криза, делото срещу КПСС.

Носителят на Нобелова награда за мир от 1990 г. не пести критики към авторитарния стил на настоящия държавен глава Владимир Путин и начина, по който партията му "Единна Русия" постепенно заприличва на КПСС, като акумулира все повече власт и пречи за създаването на истинска опозиция.

Горбачов критикува Кремъл заради опасното залитане към идеологии от началото на XX век, липсата на истинска демокрация и свободни избори, пренебрегването на бедните руснаци и техните нужди. Той обаче говори и за стремежа на САЩ към еднополюсен свят и намесата на американците в политиката на суверенни държави.

Виж още: Почти 20 млн. души в Русия живеят под прага на бедността

Сред коментираните в книгата теми са още изгряването на нови велики сили като Китай, климатичните промени, нарастващото социално неравенство и кризите, до които то неминуемо ще доведе, ислямският тероризъм, конфронтацията на Русия с НАТО, опасността от нова Студена война.

Мемоарите на Горбачов хвърлят светлина и върху фалшивата информация за собствената му смърт от август 2013. Включени са също писма от негови привърженици, писали му лично в периода 1991-2013 г.

Предлагаме ви откъс и още цитати, подбрани от издателство "Сиела", в превод от руски език на Емилия Попова:

Необходим е диалог между властта и обществото

Какъв може да бъде резултатът от сегашния курс на властта, ако президентът не направи промени в него? Убеден съм, че запазването на съществуващия ред ще бъде пагубно за страната. За това говорих в публична лекция пред младежи, изнесена през март 2013 в РИА "Новости". Запомних този ден. Изказването ми заедно с отговорите на въпросите продължи почти два часа.

Ето главното, което казах на младите хора, изпълнили залата:

"Политиката все повече се превръща в имитация на демокра­цията. Цялата власт е в ръцете на изпълнителната власт, на пре­зидента. Парламентът само заверява неговите решения.

Виж още: За руснаците само Сталин е по-велик от Путин в световната история

Не е самостоятелна съдебната власт.

Икономиката е монополизирана, разчита на нефта и газа. Инициативата на предприемачите е окована, малкият и средният бизнес се сблъскват с огромни бариери.

Недопустимо голям е разривът в доходите и нивото на живот между най-добре осигурените слоеве от населението и всички останали. Корупцията придоби колосални мащаби.

Голямо безпокойство предизвиква положението на такива сфери като образованието, здравеопазването, науката.

От 2004-2005 г. аз постоянно съм се изказвал по тези про­блеми. Тези въпроси бяха повдигани остро и от други, не само от мен. Но властта по същество не реагираше на сигналите, идващи от обществото. В крайна сметка подобно отношение на властта към обществото предизвика реакция.

Обществото се пробуди. То предяви своите права. Хората от­ново поискаха промени.

Но вместо да започне диалог с обществото, властта прибегна до манипулации, чиято цел е самосъхранение на всяка цена. Тя успя за известно време да пребори протестната вълна. Но про­блемите на страната не са си отишли и ако всичко остане както преди, те ще се изострят.

А това означава, че пред руското общество както преди стои историческата задача да извърши пробив към реална демокра­ция.

Виж още: Масови арести на протестиращи в Русия

Хората могат да влияят на хода на историята само чрез уча­стие в политиката. Реалността е такава, че те практически ня­мат възможност да влияят на вземаните решения чрез реално действащи, отразяващи интересите им партийни и обществени структури. И те търсят други пътища - чрез интернет, чрез сти­хийни и организирани акции на протест, възмутени обаждания в радиото.

Но е необходим реален политически живот. А той като във фуния се засмуква от "Единна Русия" и другите официални и близки до нея структури.

Достатъчно е само човек да изпадне от номенклатурата и за­почва стремителен процес на неговото маргинализиране, на изт­ласкването му от политическата сфера. Могат да бъдат назовани десетки хора, които бяха активни в политиката преди пет-10 години и от които сега, както се казва, няма ни вест, ни кост. Как­вото и да е отношението към тях, не е добре хората просто да се зачеркват от политиката.

"Единна Русия" се превърна в "ръководеща и направляваща". Но реалните проблеми на хората не се решават, излизат на повърхността, изискват "намеса на висше ниво". "Ръчното управле­ние" пред очите ни се превръща в регулиране на уличното дви­жение, в съставяне на разписание на влакове.

Видео: Как живеят децата на руския политически елит

Всичко това се прави "в името на стабилността". Да, необхо­дима ни е стабилност, но стабилност демократична, постигната с диалог, след съревнование между отговорни политически сили, чрез предоставяне на възможности за формиране и популяризи­ране на конкуриращи се програми.

Това у нас го няма, макар че изминахме част от пътя в тази посока. Може би половината път, а може и по-малко. Ако не продължим да вървим нататък, може да се върнем назад и ще се наложи отново да търсим пътя. Ще загубим темпа, ще загубим време, а това в съвременния свят е опасно. Та нашите съседи в глобалния свят вече извършиха пробив или се готвят да го на­правят.

Не бива да изоставаме. Ако няма модернизация на политиче­ската сфера, ще затънем в блатото и ще се сриваме надолу и на международната арена.

Аз мисля, че и властта, и обществото трябва да направят сега историческия си избор.

Трябва и от страна на властта, и от страна на обществото да има разбиране, че най-сложните проблеми на страната могат да се решат само по пътя на демократичното взаимодействие. Раз­ривът между властта и народа вече е нетърпим.

Виж още: "Форбс": Най-богатите руснаци са забогатели още повече през 2017 г.

Ще кажа откровено, че сега думата има главно властта. Да се продължава по пътя на "затягане на юздите", приемането на закони, ограничаващи правата и свободите на хората, настъпле­ние срещу средствата за масова информация и организациите на гражданското общество е пагубно и безперспективно.

Убеден съм, че ако властта избере пътя на диалог с общество­то, с неговата активна, неравнодушна част, тя ще намери отклик. В това число и сред младежта.

Младежта активно се прояви в периода на подем на обще­ственото протестно движение. Зарадва ме нейната енергия, ней­ното поведение на митингите. Но целият ми опит в политиката ми подсказва, че ще бъде трудно, сериозните промени не се постигат лесно. Енергията и ентусиазмът трябва да бъдат допълне­ни с настойчивост, организационни умения, сериозно мислене, слушане и отчитане на различните мнения.

В общи линии трябва да се учим да се борим за демокрация и да живеем в условията на демокрация.

Един съществен момент, чието значение искам специално да подчертая, е, че не трябва да има разкол нито между поколения­та, нито между различните течения на демократичните сили.

Виж още: Путин: Излишната демонизация на Сталин е атака срещу Русия

Трябва да проявим зрелост, истински патриотизъм, т.е. от­говорност пред страната, пред обществото, пред бъдещето на Русия. И точно с това да докажем, че човекът може да променя историята, че гражданите на Русия са способни да вземат бъде­щето на страната в свои ръце и да го изграждат по пътя на демо­крацията. Защото друг път нямаме."

* * *

"Тъжно е, че перестройката беше прекъсната по средата на пътя, по-точно даже в самото начало. И още тогава имах усещането, че наследството на тоталитаризма в традициите, в ума и нравите е извънредно дълбоко, влязло едва ли не във всички пори на обществения организъм. Оттук дойде и тревогата, която не ме напускаше в онези дни, а и вече 20 и няколко години не минава."

*

"Руската власт не бива да се залъгва с надежди за консерватизма като едва ли не панацея за нашите проблеми, да се приспива с вярата, че заради спокойствието и реда хората ще се съгласят с перспективата на застоя."

*

"Убеден съм, че демокрацията не бива да бъде налагана с танкове и превантивни удари. Тя трябва да израства от еволюцията на всяка страна и народ, но за нея може да се създадат по-благоприятни предпоставки, главната от които е преодоляването на нищетата."

*

"Има неща, по-важни от идеологиите. Това са законът и справедливостта."

*

"Демокрация, която не решава проблемите с бедността, води дотам, че хората започват да залагат на политици от авторитарен тип."

*

"Демокрацията, свободата и културата са главното за интелигенцията, тя трябва да умее да ги защити."

Източник: ИК "Сиела"