Всяко трето предприятие у нас използва социалните мрежи за популяризиране на дейността си

Почти всяко трето българско предприятие ползва социалните мрежи за популяризиране на дейността си, показват данни от анализ на Евростат за 2017 г.

По този показател страната ни се нарежда до държави като Чехия, Словакия и Румъния, но е далеч от "отличници" като Малта и Дания, обобщава БНР.

Статистиката показва, че през изминалата година 47% от европейските предприятия, или близо половината, са ползвали поне един вид социални медии (социални мрежи, блогове, Уикипедия, сайтове за споделяне на мултимедийно съдържание като YouTube, Flickr, SlideShare), като средно 84% от тях, без значение от големината им, са използвали подобни приложения за изграждане на фирмен имидж и маркетинг.

Втората по важност причина за фирменото присъствие в социалните мрежи е набирането на отзиви от клиенти или отговори на потребителски въпроси. Това се отнася за повече от половината компании, особено в сектора за настаняване.

За сравнение, през 2013 г. средно 1/3 от европейските фирми са имали присъствие в социалните медии. Към днешна дата делът им варира от 27% в Полша, 30% в Латвия и 34% у нас до 68% в Дания, Холандия и Ирландия. Най-висок в ЕС този показател е в Малта, близо 3/4 (74%).

Евростат предоставя и сравнителни данни за Турция, Норвегия и Исландия, където процентът достига почти 80.

Според европейската статистика около 95% от българските предприятия имат достъп до интернет. Българските фирми със собствен уебсайт са 51%, но едва 8% от бизнеса ни ползва високотехнологичните "облачни услуги", отчита още Евростат.

Най-често за бизнес се прибягва до социални мрежи като "Фейсбук" и LinkedIn. Блоговете и микроблоговете са слабо популярни (14% в ЕС, едва 4% у нас), а само 9% от българските фирми ползват два или повече вида социални медии.

Още от анализа на Евростат:

- Вече над едно десетилетие продължава тенденцията към преориентиране от статични уебстраници в сайтове към интернет-базирани приложения, които разчитат на информация за своите потребители и "облачни" технологии.

- Същевременно корпоративните сайтове все по-често предлагат функционалности като онлайн поръчки, продуктови каталози и информация, проследяване на поръчки. През 2017 г. цели 77% от предприятията в ЕС с поне 10 служители са имали уебсайт.

- Ръстът на новите сайтове спрямо 2013 г. обаче е слаб, едва с четири пункта. Същевременно 44% от европейските фирми с уебсайт използват една или повече социални медии.

- Компаниите с над 250 служители разчитат повече на профилите си в социалните мрежи (68%), отколкото по-малките фирми с численост на персонала между 10 и 49 души (43%).

- От 2013 г. насам най-висок ръст в употребата на социални медии регистрират фирмите в Дания и Кипър (съответно 31 и 28 процентни пункта), следвани от Финландия (27%), Люксембург и Белгия (по 26%).

- Най-голям процент еврофирми с блогове или микроблогове има във Великобритания (42%), а сайтовете за споделяне на мултимедийно съдържание (снимки, видео, презентации) са най-популярни сред бизнеса в Холандия (29%).

- Социални мрежи използват 45% от предприятията в ЕС. Освен за поддържането на фирмени профили, те се използват от бизнеса за изказване на становища, обмен на инфомация и създаването на общности от хора с общи интереси около продуктите на даден бранд.

- В близо 1/4 от случаите (23%) фирмените профили се ползват и за обявяване на свободни работни места, а при 13% - за вътрешнофирмена комуникация.

 

 

 

 

Източник: Евростат