На крайна неграмотност от страна на някои от студентите се натъкват преподавателите от Техническия университет в София, които проверяват писмените им изпити

Студентите пишат "4" вместо "ч" и "6" вместо "ш". Освен това смесват ръкописни с печатни букви, заяви за в. "Монитор" ректорът на университета проф. Марин Христов. Той констатира, че подготовката от училище на немалка част от новоприетите студенти е доста слаба.

Дупките от знания обаче не били само по български език и литература, но и по математика и физика. Затова от Техническия университет въвеждат от тази година задължителни допълнителни лекции по двата предмета, съобщи проф. Христов. 

Миналата година също имахме такива лекции, които обаче бяха по желание, сега са задължителни, защото пропуските в знанията са сериозни и могат да бъдат пречка за по-нататъшното следване на студентите, коментира ректорът на Техническия университет. 

Той уточни, че ако знанията не се наваксват, около 20 - 25% от студентите са застрашени от отпадане.

Виж още: Младите бъркат ГУЛАГ с "Гугъл"

Техническият университет не е първият, който въвежда лекции за допълване и наваксване на знанията, които би трябвало да са усвоени в гимназията. Всички студенти от Великотърновския университет (ВТУ) ще посещават лекции по български език от следващата учебна година. 

Така ВТУ става първото държавно висше училище, в което курсистите от всички специалности ще изучават български. С решение на академичния съвет се въвежда задължителната дисциплина "Български език и стил" с хорариум 30 часа упражнения в редовната и 15 часа в задочната форма на обучение. 

Лекции по български език с цел ограмотяване на студентите има и в Нов български университет.

Виж още: Първата дума на всяко осмо бебе е "таблет"