В един сектор пък могат да се похвалят със средни възнаграждения над 2000 лв.

В седем икономически дейности у нас средната заплата вече надхвърля 1000 лв. Новият сектор в тази група е здравеопазването, където средното възнаграждение е прехвърлило "заветната" граница през второто  и вече е 1011 лв. Това показват данните на НСИ за второто тримесечие на тази година. Увеличението спрямо същия период на миналата година е 9,5%.

Друго голямо съсловие - учителското, продължава да бъде под средната работна заплата за страната, която за периода април-юни е 946 лв. (с 24 лв. повече спрямо предходното тримесечие и с 67 лв. повече спрямо второто тримесечие на 2015 г.). 

В сектор "Образование" средните възнаграждения са 893 лв., като увеличението спрямо предходните 3 месеца е 55 лв., или 6,6%. Макар и невисоко, то нарежда учителите в челната тройка с най-голям ръст спрямо първото тримесечие. На годишна база в челната тройка са служителите в секторите "Операции с недвижими имоти" (10.9%), "Преработваща промишленост" (10.6%) и "Хуманно здравеопазване и социална работа" (9.5%).

Виж още: Какви са средните заплати в отделните области на страната - инфографика

В един-единствен сектор работещите могат да се похвалят със средна заплата над 2000 лв. - далекосъобщения и създаване и разпространение на информация и творчески продукти. Тук средно през второто тримесечие са получавали 2158 лв., докато година по-рано възнаграждението е било 1974 лв.

Традиционно високо платени са наетите във финансови и застрахователни дейности и енергетиката - съответно 1764 лв. и 1647 лв. Добро на общия фон е заплащането в сектор "Професионални дейности и научни изследвания" - 1351 лв. От тази година в групата над 1000 лв. е и сектор "Държавно управление", където средно се вземат 1066 лв.

Най-ниски заплати тенденциозно остават в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, където средното заплащане е едва 594 лв. - опасно близо до минималната заплата, която без добавки за клас и пр. е 420 лв. 725 лв. вземат заетите в административни и спомагателни дейности. В строителството средната заплата за второто тримесечие е 764 лв., а в селското стопанство - 773 лв.

Виж още: С 69% са скочили заплатите за последните седем години

Продължава да се наблюдава тенденцията в обществения сектор заплащането да се покачва с по-бързи темпове от заплатите в частните фирми. През второто тримесечие заплатите, покривани от бюджета, са се увеличили средно с 39 лв. (около 4%) до 975 лв., докато в частния скокът е само с 20 лв. (около 2%) до 937 лв. На годишна база обаче динамиката е обратна - спрямо второто тримесечие на 2015 г. средната заплата в обществения сектор нараства с 6,3%, а в частния - с 8,1%.

Източник: в. "Сега"