Съчетаването на радона и тютюнопушенето в помещенията увеличава около 16 пъти риска от рак на белия дроб. Разбрахте ли сега защо не трябва да одимявате жилището си с цигари?

Проверете дали не сте изложени на радиация заради високи нива на радон в дома си и вземете мерки да намалите нивата на радон, ако те са твърде високи. Това е един от 12-те съвета на специалисти как да се предпазим от ракови заболявания. Единственият начин да се установят повишени концентрации на радон е чрез специализирано измерване.

Как се получава така, че радонът попада в домовете ни и се превръща в канцерогенен фактор?

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата независимо от човешката дейност, се обяснява в информационните материали, изготвени от Министерството на здравеопазването и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Образува се непрекъснато при разпадането на урана в почвата, скалите и водата.

Радиоактивните частици по прашинките, носещи се във въздуха, попадат в дихателните пътища и белите дробове при вдишване. В отделни точки на белодробната тъкан се концентрират по-високи дози, които биха могли да доведат до развиване на рак.

Облъчването от радон става предимно в жилищата

Той може да постъпва в помещението от основата, върху която стои сградата (през пукнати в пода, кухини във вътрешните стени, канали или комуникационни тръби), чрез водопроводната мрежа, строителните материали или природния газ, използван за домакински нужди.

Нивата на радона обаче се изменят непрекъснато - както в хода на денонощието, така и според сезона. Минимумът е между 12 и 15 ч., а максимумът - между полунощ и пет сутринта. През зимата постъпването на радон в жилищата е около четири пъти по-интензивно в сравнение с лятото.

При често отваряне на врати и прозорци количеството на радона спада, изравнявайки се с концентрацията с въздуха навън, но зиме, когато помещенията се проветряват по-рядко и прозорците са уплътнени, е възможно да се регистрират завишени стойности.

Защо е опасен радонът

Радонът може да се превърне в риск за човешкото здраве, ако концентрацията му в помещенията е висока, а облъчването от неговото вдишване - продължително. Зависи също от възрастта на човека, тютюнопушенето и други фактори на средата.

След тютюнопушенето радонът е втората причина за възникване на рак на белия дроб, като делът на заболелите след подобно облъчване варира между 3 и 14%, като периодът до развиване на болестта може да бъде доста дълъг.

Има обаче един важен допълнителен фактор - тютюнопушенето в помещенията. При еднакви концентрации на радон въздухът, задимен от цигарен дим, съдържа повече разпадни продукти в сравнение с въздуха в стаи, където не се пуши.

Съчетаването на двата рискови фактора увеличава около 16 пъти опасността от рак на белия дроб

Освен това рискът от облъчване е 25 пъти по-голям за активните пушачи, отколкото за непушачите, подложени на същата концентрация на радон. Именно заради това преустановяването на тютюнопушенето е най-полезната препоръка за саниране на радона.

Естественият радиационен фон за българското население е средно 2,3 mSv годишно. Около 50% от него се дължи на радона. Останалите източници, като космическото лъчение и земното гама-лъчение, имат относително по-малък принос.

Препоръчителните нива за концентрацията на радон в жилищни и обществени сгради, съгласно българското законодателство, са до 600 бекерела на куб. метър за стари сгради и до 200 - за новите.

Радонът може да бъде изведен от сградата

чрез радононепропусклив слой в основата на сградата (запечатване), а също така с пасивна и активна вентилационна система.

Едно добро проветряване на помещенията е най-простият и ефикасен начин за намаляване на концентрацията и съответно на облъчването от радон, съветват специалистите.

Източник: Министерство на здравеопазването