Някъде е нужна просто логика и съобразителност, другаде трябва и да се посмята

1. Рано сутринта една майка измила в чиния кайсии, оставила ги на масата за тримата си сина, които още спели, и заминала на работа.

Пръв се събудил най-големият син. Видял кайсиите, изял 1/3 от тях и излязъл от къщи. След него се събудил вторият син. Мислейки, че братята му още не са яли кайсии, изял 1/3 от кайсиите в чинията и също излязъл. Последният станал и също изял 1/3 от останалите кайсии.

Когато майката се върнала от работа, видяла, че в чинията има още осем кайсии.

Колко са били всичките кайсии в началото?

2. Един човек влязъл в гостилница да се нахрани. Казал на сервитьорката:
- Донеси ми едно ядене напред-назад, насам-натам, навън-навътре. Сервитьорката му сервирала. Като се нахранил и поискал сметката, а тя му казала:
- Пиши колкото отдол, толко отгоре.
Човекът платил и си излязъл.

Какво е ял и колко е платил?

3. Овчар имал 17 овце. Всички, освен девет, умрели.

Колко овце са му останали?

4. Петима братя искат да си разделят 20 овце, като всеки получи по нечетен брой овце.

Могат ли братята да направят това?

5. Баща тежи 100 кг, а двамата му синове близнаци - по 50 кг. Искат да преминат една река с лодка, която вози не повече от 100 кг.

Как да се постъпи? 

6. Попитали Петко на колко години е, а той отговорил: "Татко е на 42 години. Той е с две години по-голям от мама. Мама е с два пъти повече години от мен и брат ми, взети заедно. Но все пак аз съм с цели две години по-голям от брат ми."  

На колко години са Петко, брат му и майка му?

7. Колко е часът сега, ако остатъкът от денонощието е два пъти повече от изминалото време?

8. Котка и половина за час и половина изяждат мишка и половина.

За колко часа 50 котки ще изядат 100 мишки?

9. Може ли мъж да се ожени за сестрата на своята вдовица?

10. За да не изпуснете влака, ви трябват две минути. Пътят до гарата е 2 км. Ако изминете първия километър със скорост 30 км/ч., с каква скорост трябва да се движите втория километър, за да стигнете навреме?

Отговори:

1. 27

2. Човекът ял крив рак и е заплатил 69 лв. (11 лв., 88 лв. или 96 лв.)

3. Останали са девет, осем са умрели.

4. Не могат. Братята са нечетен брой. Ако всеки получи нечетен брой овце, общият брой овце трябва да бъде нечетно число.

5. В лодката се качват двамата близнаци и достигат отсрещния бряг. Единият остава там, вторият се връща с лодката и слиза. Сега с нея преминава бащата, който слиза на другия бряг, а намиращия се там близнак се връща да прибере брат си. По такъв начин с пет прекосявания на реката и тримата преминават на отсрещния бряг.

6. Майката е на 40, Петко на 11, брат му е на девет.

7. Сега часът е 8.

8. Според условието три котки за час и половина ще изядат три мишки. Тогава три котки за три часа ще изяждат шест мишки, което означава, че 1 котка за същото време ще изяде две мишки. Следователно 50 котки ще изяждат 100 мишки за три часа.

9. Не може, защото той е умрял.

10. При скорост 30 км/ч. за изминаване на първия километър са необходими 2 мин. Ето защо влакът ще бъде изпуснат.

Източник: "Математически фолклор" от Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов, държавно издателство "Народна просвета", 1987 г.