Можете да измислите най-красивата и впечатляваща реклама в света и пак да няма ефект. Защо ли? Защото имате проблем със съдържанието.

Това коментира в електронното издание на сп. "Entrepreneur" Сюзън Гънилиъс. Авторката разказва за десетте най-често срещани проблема, които правят маркетинг съобщенията непродаваеми.

1. Рекламата звучи арогантно. Например когато говори предимно за компанията и казаното в нея няма връзка с нуждите и желанията на клиента.

2. Твърде настоятелна е. Тонът й не е мил и добронамерен? Времето на рекламите, които „притискат” потребителите, отмина.

3. Потокът от мисли е едно безкрайно увъртане. Клиентите са заети. Бомбардират ги със съобщения всеки ден и многословието минава покрай тях без да се запомни.

4. Рекламата е скучна.

5. Не внушава доверие. Обещанията звучат преувеличено.

6. Не казва каквото хората искат да чуят. Целевата аудитория не е проучена добре преди началото на кампанията.

7. Рекламира се на грешното място. Съобщението реално не достига до потенциалните купувачи.

8. Казаното звучи сякаш е измислено от някой неподготвен и неинформиран човек. Съобщението се изпраща без рекламната агенция и бизнесът „да са си написали домашното”, без да са проучили добре конкуренцията и потребителите.

9. Рекламира се само в един вид медия. Не е достатъчно. Ефективните съобщения се разпространяват в множество канали.

10. Каквото се казва няма смисъл. Не се говори на езика, който разбира и на който отговаря желаната таргет група.

Източник: Entrepreneur