В японските училища няма чистачки - децата сами метат, бършат и мият класните стаи. Те се учат да са учтиви едно с друго и с учителите. В училище се преподава калиграфия и поезия

Японците са известни като интелигентни, здрави, дълголетни, учтиви хора, които живеят по-добре от по-голямата част от света. Част от причините за това, са в образованието. Японското училище се различава от останалите по света. А ето и отличителните му характеристики.

Маниерите преди знанието

В японските училища децата не подлежат на изпити до четвърто отделение (10-годишни). Те правят само малки тестове, защото целта на първите три години от образователния курс е не толкова да се добият знания, а да се усвоят добри маниери и да се развие характера. Децата се учат да се отнасят с уважение към другите и да са внимателни към животните и природата. Учат как да са щедри, състрадателни, развива се емпатията им. Същевременно училището се стреми да ги учи на упоритост, самоконтрол и чувство за справедливост.

Учебната година започва на 1 април

За разлика от повечето училища по света, където годината започва през септември, в Япония това става през април - откриването на учебния сезон съвпада с цъфтежа на вишните. Годината е разделена на три триместъра: от 1 април до 20 юни, от 1 септември до 26 декември и от 7 януари до 25 март. Японските ученици разполагат с шест седмици ваканция през лятото и две двуседмични ваканции през зимата и пролетта.

В повечето училища няма чистачи и домакини

В повечето училища учениците се грижат за почистването на класните стаи, коридорите, бюфетите и даже тоалетните. За чистенето децата се разделят на малки групи, в които задълженията се поделят. Учениците се редуват през годината в изпълнението на тези задачи - така те се учат да работят в екип, да си поделят работата и да си помагат. Освен това, задачата по почистването учи децата на отговорност и уважение към труда на другите и на собствената работа.

Vsichki detsa se hranyat zaedno s uchitelite v klasnata staya

Няма стол

Менюто е здравословно и балансирано, а когато храната пристигне, тя се сервира и яде в класната стая. Менюто се планира и приготвя както от квалифицирани готвачи, така и от специалисти по хранене. Деца и учители се хранят заедно и това укрепва връзките помежду им.

Извънкласните форми на обучение са много популярни

За да попаднат в добро начално или средно училище, децата вземат допълнителни уроци. Тези уроци обикновено се провеждат след часовете. Японските ученици имат 8-часов учебен ден и след това продължават с различни занимания вечер и през уикендите. Не е странно, че почти няма повтарящи класа - нито в долните, нито в по-горните паралелки.

Калиграфия и поезия

Освен основните учебни дисциплини, японските деца изучават калиграфия и поезия. Традиционната японска калиграфия шодо използва бамбукови четки, мастило и оризова хартия. Изкуството да се пишат йероглифи е популярно, колкото и заниманията с рисуване. Децата изучават и традиционната поетична форма хайку, при която в концентрирана кратка форма се дава израз на дълбоки, вълнуващи емоции. Чрез тези занимания децата се учат да почитат и уважават традициите.

Униформата е задължителна

Униформите са задължителни за почти всички училища в страната. По този начин се цели премахването на социалните бариери между учениците и създаването на работна атмосфера, освен това униформата създава чувство за общност между децата.

Присъствието в училище е 99,99%

Вероятно всеки, който е бил ученик, поне веднъж е бягал от час, но 91% от японците признават, че никога не са го правили. Колко страни могат да се похвалят с подобна статистика?

Един-единствен изпит решава бъдещето

В края на гимназията учениците държат изпит, който на практика решава бъдещето им. Юношите имат право да изберат само един колеж, за който да кандидатстват и ако не достигнат нужния успех, не ги приемат. 76% от децата продължават образованието си след училище. Учениците, които искат да продължат да учат в колеж, започват подготовката отрано.

Годините в колеж - най-хубавото време в живота

Колежанските години често се смятат за най-хубавото време в живота. На тях (също като у нас) се гледа като на ваканция преди започването на трудовия стаж.

Източник: "Брайт сайт"