Цените на стоките и услугите варират в държавите членки, като разликата в ресторантите и хотелите, а също така при алкохола и цигарите достига до три пъти. У нас цените остават най-ниските и при облеклото

Цените на потребителските стоки и услуги продължават да се различават значително в отделните държави от ЕС, сочат обобщените статистически данни на Евростат за 2016 г.

Дания има най-високо равнище на цени (139% от средното за ЕС), следвана от Ирландия (125%), Люксембург и Швеция (по 124%), Финландия и Великобритания (по 121%).

Най-ниско е равнището на цените у нас (48%), докато в Полша (53%) и Румъния (52%) е около половината от средното за ЕС. Това прави почти трикратна разлика между еврочленките с най-ниски и най-високи цени.

Виж още: Къде в ЕС храната е по-евтина, отколкото в България

Храните и безалкохолните напитки са най-евтини в Полша и Румъния и най-скъпи в Дания, където равнището на цените е почти 150% от средното за ЕС. Над средното са и цените на тази група в Швеция (126%), Австрия (123%), Люксембург (121%), Ирландия и Финландия (по 120%).

Алкохолът и цигарите остават най-скъпи в Ирландия и Великобритания, където достигат съответно 175 и 173% от средното за ЕС, следвани от трите северни членки на ЕС: Финландия (135%), Швеция (128%) и Дания (122%). Над три пъти по-ниски ценови нива са регистрирани отново в България (56% от средното), Унгария (67%), Полша (68%) и Румъния (69%).

От НСИ обаче уточняват, че тези големи ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на алкохола и цигарите в отделните държави от ЕС.

Тройно по-високи спрямо нашите са цените в Дания и за услугите в ресторанти и хотели. Равнищата в тази група спрямо средното за ЕС варират от 44% (България), 53% (Румъния) и 56% (Чехия) до 150% в Дания и 144% в Швеция.

По-малки са различията при стоките от групите "Потребителска електроника", "Транспортни превозни средства за лично ползване" и "Облекла". При потребителската електроника например ценовите амплитуди са най-малки и варират от 86% спрямо средното (Полша) до 115% (Дания).

Облеклото е с най-ниски цени в България (81% от средните), а най-скъпо излиза в Швеция (136%).

Транспортните превозни средства за лично ползване са с най-ниски цени в Чехия (78%) и най-високи в Холандия (119%) и Дания (146% от средното за ЕС ниво).

Източник: Национален статистически институт (НСИ)