На 16 юни светът отбелязва датата, на която се развива действието на романа "Одисей" от Джеймс Джойс

На 16 юни 1904 г. Джеймс Джойс среща бъдещата си съпруга Нора Барнакъл. На същата дата се развива и действието на романа му "Одисей" с главен герой Леополд Блум (оттам и деня на Блум - Блумсдей). А романът се смята за родоначалник на модернизма в литературата.

Разбира се, тържествата са най-масови и бурни в Дъблин - родното място на Джойс и сцена на романа.
Организират се четения и драматизации, както и обиколки на кръчмите, а най-заклетите почитатели на романа организират четения на книгата, които продължават средно 36 часа.

Джойс, при все че не е бил кой знае колко обичан приживе, особено в родината си, посмъртно се утвърждава като един от най-влиятелните писатели на миналия век, а "Одисей" подпалва същинска белетристична революция, подменяйки общоприетите средства на реализма с нови, алтернативни похвати, чиято функция е по-точен израз на вътрешния мисловен и психически свят на човека.

Джойс преобръща, ревизира и сякаш "пренаписва" езика, комбинирайки думи на асоциативен принцип, премахвайки границите между изреченията и употребявайки т. нар. "поток на съзнанието".

Творчеството на Джойс е всеобхватно и наситено със символика, алегории и синестезии, затова не е случайно и че персонажите в "Одисей" са в особена, но осезаема връзка с тези от "Одисея" на Омир. Освен това отделните глави на романа имат връзка с определено изкуство, реторическа техника, цвят и пр. 

У нас романът излезе за първи път през 2004 г. в превод на Иглика Василева.

Dzheyms dzhoys edin ot rodonachalnitsite na modernizma

Джеймс Джойс е смятан за един от най-влиятелните писатели на XX век. Заедно с Марсел Пруст, Роберт Музил и Франц Кафка той е ключова фигура в развитието на модерния роман.

Въпреки че по-голямата част от живота му като възрастен преминава извън страната, ирландските преживявания на Джойс са много важни за творбите му и предоставят всички сцени за прозата му и голяма част от нейните теми.

По-специално неговите трудни ранни отношения с Ирландската католическа църква са отразени в подобен конфликт в героя Стивън Дедалус, който присъства в няколко от творбите му.

Вселената в романите на Джойс е здраво установена в Дъблин и отразява живота му в семейството и случки и приятели (и врагове) от неговите ученически и студентски години.

Действието на "Одисей" се развива с точност в истинските улици и улички на града. Като резултат от комбинацията на вниманието към родното място и дългите му пътувания из Европа той става както един от най-космополитните, така и един от най-привързаните към родината си от всички големи англоезични модернисти.