Международната природозащитна организация WWF започва национална кампания, която ще алармира за най-наболелите проблеми на реките и ще предлага решения за тях

Петицията на кампанията ще бъде открита от екипа на WWF и с подкрепата на телевизионния водещ Ники Кънчев, с публична акция в сряда, на 20 август в 10:00 ч. на Орлов мост в София.

В България са останали незначителен брой естествени реки. Ние приемаме за даденост богатство на реките, но не осъзнаваме, че то е почти изчерпано, посочва Иван Христов, ръководител на програма "Води" на WWF. 

Реките са подложени на неспирен натиск, с всеки изминал ден безразсъдната човешка дейност изцежда живота от тях. Този безкрайно ценен ресурс е оставен на произвола и с него се злоупотребява ежедневно. Всяка година ставаме свидетели на все по-тежки наводнения, заради стесняването на реките и остарялата, опасна инфраструктура около тях", допълва Христов.

Виж още: От днес населението на света започва да живее "на кредит"

Какво се случва с реките?

- Морално остарялото мислене за управлението на реките от средата на миналия век, продължава да се прилага и до днес;

- Крайречната растителност бива изсичана, за да се направи място за земеделие или в неуспешен опит да се предотвратят наводнения;

- Изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите ускорява течението на реката. Това ускорява ерозията на речното корито и променя природния баланс;

- Язовирните стени пречат на миграцията на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси;

- Минимален воден отток трябва да бъде оставян след всяко водохващане, така че да се гарантира, че животът в реката няма напълно да изчезне;

- Изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата;

- В България почти всички рибни проходи са изградени без да се гарантира, че ще изпълняват функцията си, и без участието на специалисти.

WWF започва кампания срещу най-спешните проблеми на реките, чието преодоляване в бъдеще ще бъде твърде скъпо. Решението е просто – да се спазват законите.

Основен носител на кампанията ще бъде петиция за опазването на реките под мотото "Допиши историята на реката".

Виж още: Старите гори в България намаляват