Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти предвижда в следващите 15 години да се подпомага обучението на над 30 хил. кадри в IT сферата

Недостигът на квалифицирана работна ръка в IT сектора става все по-належащ проблем. Днес правителството прие Концепция справянето с него, като с цел създаване на повече софтуерни специалисти в следващите 15 години ще бъде подпомогнато обучението на над 30 хил. души. 

Изготвянето на концепцията е провокирано от анализи на министерствата на труда и социалната политика и на икономиката, както и на браншовите асоциации, които ясно показват недостиг на високо квалифицирани софтуерни специалисти за запазване и увеличение на ръста на софтуерната индустрия.

В концепцията се предвиждат дейности, които ще допринесат за развитие на професионалното образование в областта на софтуерните професии. За целта ще се окаже специализирана подкрепа за професионални гимназии и центрове за професионална квалификация. 

Виж още: IT секторът търси 20 хил. софтуерни специалисти

Заложено е подпомагане на университетите, предлагащи най-високо за страната качество на образование на софтуерни специалисти, да повишат значително план-приема си.

За повишаване на интереса на кандидат-студентите към тези специалности се предвиждат мерки за кариерно ориентиране, повишаване на качеството на преподаване на математика и преподаване в гимназиите на предмети, изучавани в начален курс на висшето образование, под формата на извънкласна дейност.

Виж още: Най-търсените професии през следващите 5 години

Дейностите предвидени в концепцията ще бъдат финансирани основно по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", като част от нужните подобрения на материалната база се предвижда да бъдат финансирани чрез ОП "Региони в растеж" и държавния бюджет.