От АИКБ смятат, че с промяната ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага отмяна на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Днес ще заседава Националният икономически съвет и ще бъдат обсъдени предложения на АИКБ по важни за бизнеса теми.

Според председателя на АИКБ Васил Велев с преструктурирането на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители. От АИКБ отбелязват, че промяната за тях е в сила повече от 2 години.

Велев смята още, че измененията няма да ограничат правата на служителите, доколкото размерът на заплатата им няма да бъде намален с приемането на промените. 

Представителите на бизнеса са на мнение, че измененията ще премахнат алгоритъм, който няма аналог в европейските страни и ще се създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане в момента са възпрепятства от по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани. 

От АИКБ са категорични, че предложеният проект няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Приемането на предложението ще премахне дискриминационната по отношение на хората с по-малък трудов стаж уредба, която облагодетелства по-продължително работещите им колеги. 

Сред останалите предложения е Националният икономически съвет да изслуша нарочен доклад от социалния министър за проблемите пред трудовата имиграция в България. Бизнесът иска да чуе какви действия ще предприеме страната ни, за да облекчи достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда.

Източник: economic.bg