Все още не знаем достатъчно много за Готие, но забелязахме, че си пада по интересни видеа и разсъбличане.

Иначе ни е известнo, че Готие е австралиец с белгийски произход и че последното му парче "Somebody That I Used To Know" се превърна в онлайн феномен.