Националният парк, част от световното природно наследство, е заплашен от сечи и застрояване, предупреждават от международната природозащитна организация

Световна кампания за опазване на национален парк "Пирин" като природно наследство под заплаха започнаха от WWF. Поводът е новият проектоплан за управление на парка, определен от международната природозащитна организация като "опасен", тъй като вместо да забранява изрично посегателства над Пирин, предвижда възможности за 12,5 пъти повече строежи в неговите граници и стопански сечи на 60% от територията му.

Виж още: Престижна класация постави Пирин на 4-то място по красота сред природните паркове

WWF включва Пирин в световната си кампания "Да опазим заедно нашето природно наследство", която призовава за спасяването и на други емблематични места като испанския Доняна, танзанийския Селуз и бариерния риф на Белиз. Над половин милион души са призовали досега правителствата на тези държави да спрат унищожаването на природното наследство, за което носят отговорност.

Всеки може да подкрепи кампанията, като се подпише на адрес WWF.bg/pirin.

Целта е събирането на 75 хил. подписа в подкрепа на Пирин, които да бъдат връчени максимално бързо на министър-председателя, независимо кой е той. WWF са на мнение, че новият план за управление на парк Пирин е в разрез с идеята за опазване на дивата природа.

Сечище в Банско

Националното законодателство, европейската екомрежа Натура 2000, както и закрилата на ЮНЕСКО би трябвало да осигурят качествена защита на Пирин, но за съжаление предложеният проектоплан предвижда изграждането на две нови ски-зони и разширяването на съществуващата, подчертават от WWF България. Влизането му в сила би било нарушение на нормите на ЮНЕСКО, които страната ни се е ангажирала да спазва, припомня ръководителката на българския клон Веселина Кавръкова.

Според прородозащитниците освен че разрешава строителството и сечите, планът не отговаря на заданието за обществената поръчка и е непрофесионално изпълнен; цитира терминология, която се среща в закони, отменени през 90-те; пренебрегва съвременните тенденции в опазването на биоразнообразието; съдържа редица несъответствия в информацията, а между резултатите от теренните проучвания и планираните бъдещи действия няма логическа връзка.

Проектът е представен през август 2015, а месец по-рано министрите на туризма и на спорта молят ЮНЕСКО да изключи още 10% от парка от световното наследство, за да се позволи последващо развитие на ски-инфраструктурата. Директорът на центъра за световно наследство на ЮНЕСКО Кишоре Рао отговаря, че България може да развива туризъм навсякъде извън обявения обект и също обявява новия проектоплан за неприемлив.

Национален парк "Пирин" е обявен за обект на световното наследство от ЮНЕСКО през 1983 г. През 2010 г. обаче организацията на ООН за образование, наука и култура изключва от списъка ски-зоните над Банско и Добринище, защото установява, че природата там е невъзвратимо увредена и урбанизирана от ски-съоръженията.

Пирин впечатлява с красотата си и е богата на ледникови езера и новоформиращи се видове, а освен това е рядък пример за здрава планинска екосистема на Балканите, изтъкват авторите на инициативата.

Сред животинските видове, срещани там, са кафявата мечка, вълкът, балканската дива коза и 159 вида птици, между които най-редкият кълвач в Европа - трипръстият кълвач, а във вековните иглолистни гори се намира и най-старото дърво на Балканите, Байкушевата мура.

Виж още: Глупост за късмет, или Как туристи унищожават Байкушевата мура

Връх Вихрен, снимка: Васил Тодев - фотос от кампанията #ЗаПирин