Приятно видео, което ни разкрива очарованието на страшните нощни птици.