Учениците вече ще изучават "Гражданско образование", "Компютърно моделиране" и "Технологии и предприемачество"

Предметът "Гражданско образование" влиза в училищата за учениците от 9-и до 12-и клас. Това се вижда от новата наредба за учебния план за учебната 2016/2017 г., публикувана за обществено обсъждане на сайта на МОН.

Предметът трябва да замени т.нар. "Философски цикъл", като от него ще остане само предметът "Философия", който ще се изучава в 8-и клас. "Гражданското образование" ще замени предметите "Психология и логика" (54 часа годишен хорариум), "Етика и право" (54 часа) и "Свят и личност" (62 часа).

Най-общо по предмета "Гражданско образование" се предвижда да се изучават структурата на държавата и на гражданското общество.

Освен това се въвеждат и два нови предмета - "Компютърно моделиране" и "Технологии и предприемачество". 

Компютърното моделиране се въвежда с 66 часа в трети и четвърти клас. В прогимназията обаче часовете по информационни технологии се намаляват с 2 часа. В езиковите гимназии намалението е още по-голямо, като там часовете са с 88 по-малко. В природоматематическите гимназии пък в осми клас се добавят 72 часа информационни технологии.

Виж още: Удължават учебната година от I до VIII клас

Третият нов предмет "Технологии и предприемачество" заменя часовете по "Домашен бит и техника", "Домашна техника и икономика" и "Технологии". Между 1-ви до 4-ти клас учениците ще го изучават в общо 130 часа годишно, а между 5-7 клас - 138 часа.

В наредбата се предвижда часовете по редица предмети като български език, математика, история, география, физика и др. се увеличават за сметка на биологията, спорта и музиката. 

Виж още: Разделят гимназията на две части

Въпреки призивите да се увеличат часовете по спорт заради затлъстяването на децата, часовете по този предмет намаляват с 26 часа за 1-4 клас, с 30 часа между 5-7 клас и се увеличават символично в 8-и клас с 4 часа.

Предвижда се още и учебната година да се удължи малко, но само за по-малките деца. Първокласниците вече ще учат 32 седмици - с една повече от досега. Само три класа ще учат по 2 седмици повече, отколкото сега - четвъртокласниците ще учат 34 вместо 32 седмици годишно, а увеличението при 7-ми и 8-и клас е от 34 на 36 седмици. И тази промяна обаче ще се въвежда постепенно - първо за първокласниците и петокласниците.

Източник: в. "Сега"