Прочетете откъс от книгата на Трейси Хог и Мелинда Блау, който обяснява как да създадете и засилите връзката родители-деца с помощта на метода HELP...

Нова преводна книга поставя на фокус са децата между 1- и 3-годишна възраст - и стресът у младите родители, свързан с вълненията и грижите около тях. Нейни авторки са Трейси Хог (1960-2004), наричана Говорещата с бебета, и журналистката Мелинда Блау.

След бестселъра си "Тайният език на бебетата" двете са написали и полезни съвети как да учим детето си на самоконтрол, да му помогнем да си изгради навици, които да го направят по-спокойно и по-уверено, да се справяме с липсата на сън, с тревожността при раздяла и с други проблеми, свързани с недостига на време при майките и бащите.

Възрастта, която бележи края на бебешкия период, е определена като "може би най-изнурителните и вдъхващи страх етапи на родителството". Защо говореното е основа на доброто родителство, кои са четирите фактора, допринасящи за създаване и засилване на връзката родител-дете (т.нар. "метод HELP"), защо е важно да се гледа на детето като на личност и да се отнасяме към него с уважение, как то да бъде насърчавано да бъде независимо, без да бъде пришпорвано, как родителите да се настройват към (не)вербалния език на малчугана си - това са само част от разглежданите въпроси в новата книга.

Предлагаме ви откъс от "Тайният език на малките деца", на български от "ИК "Сиела" в превод на Красимира Матева:

Ако сте чели първата ми книга, знаете, че си падам по акроними, защото помагат на родителите да помнят определени принципи. В динамиката на всекидневието е изключително трудно да се концентрираш; а когато си с бебе на ръце или с малко дете, не е лесно да запазиш способността да мислиш или да си спомниш нещо.

Затова съставих акроним, който ще ви напомня за четири фактора, допринасящи за създаване и засилване на връзката родител/дете, както и за опазване на детето по-далеч от потенциални опасности, като същевременно подхранват растежа и независимостта на малкия човек. Акронимът е HELP (англ. - "помощ") и означава:

Задръжте импулсивната си реакция (Hold yourself back)

Насърчавайте изследването (Encourage exploration)

Ограничавайте (Limit)

Хвалете (Praise)

Може да ви се стори, че HELP звучи твърде опростено, но истината е, че същността на доброто родителство (независимо на каква възраст е детето ви) се свежда до тези четири елемента.

Последните изследвания на това, което е известно като "привързаност" - изграждането на доверие и отговорност между дете и родител - говорят недвусмислено, че когато се чувстват сигурни, децата са по-склонни да се впускат самостоятелно в различни начинания, по-способни са да контролират стреса, да усвояват нoви умения и да се сближават с другите, и е по-вероятно да вярват, че са достатъчно компетентни, за да се справят със средата.

Всяка от буквите на HELP обозначава един от главните фактори, водещи със сигурност до зараждането на привързаност.

Като задържате импулсивната си реакция, вие събирате информация. Наблюдавате, слушате и попивате цялостната картина, за да осъзнаете кой е вашето дете, така че да можете да предвиждате нуждите му и да разберете как се вписва в света. Така давате на детето си да разбере, че е компетентно и че му се доверявате. Разбира се, ако се нуждае от вас, вие се намесвате и му подавате ръка, ... но това не е същото като да го "спасявате".

Като насърчавате желанието му да изследва, вие показвате на детето, че вярвате в способността му да изпробва това, което предлага животът, и че искате да експериментира с предмети, с хора, а по-нататък - и с идеи. То ще знае, че сте наблизо, и от време на време ще хвърля поглед назад, за да се увери, че сте все още там, но като не висите над главата му, всъщност казвате: "Добре е да се осмеляваш да вървиш напред и да откриваш какво има там".

Като ограничавате, вие утвърждавате ролята си като "големия", защото по този начин държите детето в безопасни граници, помагате му да прави подходящ избор и го удържате от въвличане във физически или емоционално рискови ситуации, защото вие като голям човек знаете по-добре какво трябва да се прави.

А като хвалите, вие подпомагате научаването, израстването и поведението, които ще му послужат, когато навлезе в света и започне да общува с други деца и възрастни. Изследванията показват, че децата, които биват хвалени уместно, искат да се учат и с удоволствие си сътрудничат с родителите си. Стават по-възприемчиви за казаното от тях и, което не е случайно, в отговор родителите им стават още по-внимателни и грижовни.

Източник: ИК "Сиела"