Близо 200 възпитаници на Техническия университет в София гостуват на Мтел до началото на юни като част от инициативата на телекома "На упражнение в "Мтел".

Проектът цели да запознаe студентите с работата в компанията и включва посещение на технологичните звена, Центъра за управление и поддръжка, както и Контакт центъра.

Първата група студенти вече посети централата на компанията, а следващите упражнения са насрочени за 15, 22 и 29 май и 5 юни.

Посещенията на третокурсниците от специалност "Телекомуникации" са в рамките на учебната им програма и имат практическа насоченост, като студентите разработват конкретна задача с помощта на експерти в телекома. Така младежите имат възможност се докоснат до реална бизнес среда.

Първата група от студенти беше посрещната от Миглена Узунова-Цекова, директор "Човешки ресурси", която им разказа повече за кариерните възможности в "Мтел". 

Специалисти от телекома, сред които Румен Танев, старши инженер "Експлоатация на телекомуникационната мрежа и информационните технологии" и Иван Иванов, мениджър екип "Поддръжка на мрежа за достъп и пренос", разказаха на младежите за мобилната мрежа на компанията, след което третокурсниците, разделени на групи, трябваше да работят по зададен казус.

Инициативата води началото си от 2010 г., като до момента в нея са участвали повече от 800 студенти. "На упражнение в Мтел" е част от програмата на телекома за привличане на таланти, която подпомага младите хора в тяхната професионална ориентация и първите им кариерни стъпки. Освен това тя цели и да осигури добре подготвени служители, които да отговорят на нуждите на бизнеса.

"Мтел" сътрудничи успешно с ТУ-София още от 2007 г. насам, когато започва отворени семинари с практическа насоченост. По-късно с подкрепата на телекома е оборудвана и специална компютърна лаборатория в учебното заведение.

По-рано тази седмица "Мтел" се включи и в традиционния за университета форум "Стажове". Специалистите, които отговарят за развитието на човешките ресурси в телекома, предоставяха информация на студентите за стажантската програма, която тази година е под мотото "Експедиция Мтел".

"Мтел" търси младежи, които имат желание да се развиват в областта на телекомуникациите, информационните технологии, правото, човешките ресурси, финансите, корпоративните комуникации и маркетинга.