Ако да, сте като 77% от американците и 40% от хората в останалия свят

Неотдавнашно проучване на TripAdvisor в 10 държави, показа, че през последната година значителен брой отпускари са били ангажирани със служебни задачи по време на заслуженото им време за почивка.

Виж още: Сори, шефе, в извънработно време съм!

Над 16 хил. анкетирани, от които повече от 2000 в САЩ, показват, че 77% от американците се нагърбват по-често с работа през отпуска си, в сравнение със средно 40% в други големи и развити държави като Австралия, Бразилия, Русия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Япония.

Защо обаче работим през ваканционните дни?

Всъщност повече от половината американци нямат против да поработват по време на отпуск, а 5% дори се радват да са в течение на всичко, което става на работното им място.

Според 65% от US участниците в анкетата това се налага по спешни причини, а 18% отговарят, че работят през почивката си, защото мениджърите им го очакват. Също 18% дори признават чувство за вина, ако се изключат тотално от работния режим.

Какво всъщност значи "работа" през отпуска?

91% от анкетираните американци обикновено си проверяват служебните имейли, а от тях 37% го правят всекидневно, по навик и дори не го смятат за работа. 40% дори си проверяват имейла по няколко пъти на ден, като 5% признават, че го правят на всеки час.

39% от запитаните са на мнение, че заради интернет и мобилните устройства работодателите им очакват от тях да са на разположение по всяко време. Именно поради това 1/3 се чувстват задължени да се държат в течение на случващото се, дори ако не са на работа.

Виж още: Как да се харесате на шефа

Средно в световен мащаб 65% проверяват имейлите си, а 56% им отговарят; 26% създават или редактират текстове и други файлове, 21% прослушват гласовата си поща.

От изброените 10 държави американците ползват и най-малък платен отпуск - 18 дни годишно, което над 3/4 смятат за несправедливо и биха се радвали и на малко увеличение, например 22 дни.

Най-много почиват французите - 31 дни, а в Русия и Бразилия, където се полагат съответно 29 и 24 дни, си мечтаят за най-дългия платен отпуск: 33 дни.

Намаление на заплатата срещу допълнителен отпуск -

на това са готови 21% от запитаните американци. За всеки отпуснат ден те биха се лишили от средно 350 долара от възнаграждението си.

Виж още: Платен, платен отпуск