Полски учени повториха Експеримента на Милграм и постигнаха дори по-мрачни резултати - 90% от изследваните доброволци са склонни да накажат с електрошок друг човек, когато някой им заповяда или убеди да го направят

Учени от полския Университет за социални и хуманитарни науки (SWPS) повториха страшния експеримент на Стенли Милграм от 1961 година.

Експериментът на Милграм е един от известните експерименти провеждан в психологията от Стенли Милграм в Йелската университетска лаборатория. Експериментът търси отговора на въпроса за принуждаващата и възнаграждаващата власт, които се основават на подчинението, а това от своя страна насочва към определена санкция или награда. 

Опитът е оспорван, както от етична, така и от техническа гледна точка. Мотивацията за поредицата от експерименти е поведението на подчинение, изразяващо се в съгласие, отстъпване пред натиска, като ясно се осъзнават наличните условия и ситуация, които пораждат поведение на контрол.

Експериментът на Милграм установява, че 65% от изследваните общо 40 доброволци са склонни да наранят непознат човек, ако някой умишлено ги убеждава и кара да го направят.

Полските психолози пресъздават опита на Милграм, за да проверят какви са резултатите в държава от Източна Европа, а резултатите им са дори още по-страшни. Ръководителят на проекта проф. Томас Грзиб и екип негови колеги експериментирали с 80 доброволци между 18 и 69 години.

Както при теста на Милграм, всеки от тях е трябвало да седне пред табло с 10 бутона. При натискането на даден бутон машината "пуска" електричество с определен волтаж на непознат човек в съседна стая. На непознатия се задават въпроси и при неправилен отговор доброволецът трябва да го "накаже" с електрошоков удар.

Реално непознатият е нает предварително актьор, а "наказанието" е фалшиво, тъй като машината не пуска електричество. Доброволците обаче подават команди с електрошок със съзнанието, че действително нараняват непознатия. При всеки следващ неправилен отговор на поредицата въпроси силата на електричеството е по-голяма.

В своя експеримент полските психолози установили, че 90% от доброволците са склонни да "накажат" непознатия при неправилен отговор с електрошок, когато някой им заповяда или убеди да го направят.

Източник: Нова телевизия