Министерството на образованието и науката няма никакво намерение да съкращава учители или непедагогически персонал, а парите по програмата "Оптимизация на училищната мрежа" са за пенсиониращи се учители

Десет дни преди изборите служебното правителството се готви да приеме 11 национални програми за развитието на образованието през 2017 г., пише в. "Сега".

Вносител на програмите е служебният министър на образованието и науката Николай Денков. По една от тях - "Оптимизация на училищната мрежа" се готви съкращаването на 9000 учители и 2900 души - непедагогически персонал.

За изплащане на обезщетения и компенсации държавата ще плати 28 млн. лв. Бюджетът на цялата програма е 30,7 млн. лв. 

"Необходимостта от оптимизация на мрежата от училища в България и на вътрешната структура е постоянна поради няколко причини - продължаващи демографски промени в страната, стремежа на училищата за повишаване ефективността на разходите, големия дял на персонала в предпенсионна възраст. Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" е механизъм, чрез които се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната", се казва в мотивите на служебния министър на образованието и науката Николай Денков. 

Според програмата съкратените учители ще получават до десет заплати като компенсация, а непедагогическият персонал до осем брутни работни заплати. 

От МОН обаче опровергават информацията

Министерството на образованието и науката няма никакво намерение да съкращава учители или непедагогически персонал в детските градини, училищата, самостоятелните общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, пишат от пресцентъра на МОН в съобщение до медиите. 

Оттам уточняват, че както всяка година, МОН е задължено да осигури средства за обезщетения на работещите в образователната система, които решат да се пенсионират или я напускат по други причини.

Според Кодекса на труда педагозите имат право на до 10 брутни работни заплати, а непедагогическият персонал - до осем брутни заплати. Конкретната сума се определя в зависимост от трудовия стаж в образователната структура.

Виж още: Около 4000 първокурсници по-малко тази есен

През 2016 г. от правото си на такова обезщетение са се възползвали около 12 хил. учители и непедагогически персонал. Въпреки това общият брой на работещите в системата се е запазил около 89 500.

Ето защо в националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г. са заложени сходни параметри. Те са индикативни, тъй като не може да се предвиди точно колко педагози и непедагози ще пожелаят да се пенсионират или да напуснат системата.

По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието сега почти 7000 са само учителите, навършили 61 години. Няколко хиляди са непедагогическите специалисти на такава възраст. Всички те имат право да се пенсионират, ако изпълняват изискванията за педагогически стаж и възраст. Когато придобият право на пенсия, голяма част от преподавателите се възползват от него, получават дължимите им обезщетения, след което остават да работят в системата, се казва още в съобщението на МОН

Останалите програми, които служебният кабинет ще приеме са:

- "Система за национално стандартизирано външно оценява", за което е предвиден бюджет от 4,4 млн. лв.; 
- "Роден език и култура зад граница" с бюджет 1,2 млн. лв.; 
- "Ученически олимпиади и състезания" с бюджет от почти 3 млн. лв.; 
- "Осигуряване на съвременна образователна среда" с бюджет от 4,7 млн. лв.; 
- "Без свободен час" с бюджет от 2,5 млн. лв.; 
- "Квалификация" с бюджет от 600 хил. лв.; 
- "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" с бюджет от 1,5 млн. лв.; 
- "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" с бюджет от 10,2 млн. лв.; 
- "Развитие на предучилищното образование" с бюджет от 400 хил. лв.; 
- "Обучение за ИТ кариера" с бюджет от 270 хил. лв. 

Две от предложените от служебния образователен министър програми - "Развитие на предучилищното образование" и "Обучение за ИТ кариера" са нови.

Източник: в. "Сега"