Как биха отговорили различните религии и учения

Вечният въпрос, отделящ оптимистите от песимистите, "Чашата е наполовина пълна или празна?" представлява казус, който може да бъде разглеждан през какви ли не призми. В историята на човечеството съществуват множество философски и религиозни течения, които могат да дадат интересни тълкувания на този специфичен въпрос.

Ето какъв отговор биха дали различни религии и учения:

Будизмът: Всъщност, чашата не съществува.

Юдаизмът: Чашата е наполовина празна, но защо само за нас?

Православието: Чашата е наполовина празна за нашите грехове.

Католицизмът: Чашата е наполовина празна само за лошите хора.

Ислямът: Няма друга чаша, освен чашата.

Виж още: Философия на добрия шеф

Фройдизмът: В детството не са ви доливали.

Реализмът: Всичко е вярно, това е чаша!

Стоицизмът: Да, чашата е наполовина празна – така и трябва!

Комунизмът: Всеки има право на пълна чаша.

Социализмът: Чашата е празна, но еднаква за всички.

Капитализмът: Продава се чаша, изгодно!

Виж още: Добре дошли в "Живата планина" на Димитър Георгиев

Пофигизмът: И кво?

Скептицизмът: Нима това е чаша?

Конфуцианството: Бъди толкова безгрижен, колкото е тази чаша.

Йога: Ти си и чашата, и съдържанието в нея.

И след всички тези философски тълкувания, каква е за вас чашата?

Източник: Manager.bg