България да бъде разделена на 9 отделни туристически района, предлагат от Националния център за териториално развитие

Най-малкият от тях ще бъде Долината на розите, Vsekiden.com. Концепцията е изготвена по поръчка на Mинистерството на икономиката и е залегнала в новия закон за туризма, който влезе в сила през март.

Идеята е да се обособят туристически райони в страната, за да се формират регионални туристически продукти и общ регионален маркетинг и реклама

За момента има 9 туристически района, като те са разделени на Дунавски, Старопланински, Долината на розите, Тракия, Родопи, Рила и Пирин, София, Бургас (Южно Черноморие) и Варна (Северно Черноморие).

Виж още: С какво България привлича и отблъсква

Идеята е всеки един от районите да набляга на един специализиран туристически продукт и още 5-6 допълнителни дейности. Така район Дунав ще трябва да се специализира в културния и круизния туризъм, Долината на розите ще наблегне на здравето и културата, Старопланинският район – на здравния и екотуризма, а Тракия - на винения и културния.

Селски и планински туризъм ще са основните в Родопите, а религиозният ще залегне в Рила и Пирин. Културен туризъм ще развива София и Южното Черноморие, като освен култура, те ще се специализират съответно и в деловия и морския туризъм. Варненският (Северночерноморският) пък ще заложи на спорта.

Виж още: България е най-големият производител на лавандула в света