За изминалите почти три десетилетия доц. д-р Атанас Щерев е допринесъл извънредно много за развитието на българската репродуктивна медицина

През 1988 г. се раждат първите бебета, заченати след инвитро процедури у нас. Този успех е дело на доц. д-р Атанас Щерев и ползотворната му съвместна работа с биолога проф. Илия Ватев и акушер-гинеколозите д-р Йосиф Димитров, д-р Валентин Лачев и д-р Владимир Янков.

Приложението на инвитро методиката в България е белязано в началото с много трудности: отсъствие на практически опит, липса на специализирани консумативи, недостиг на качествено оборудване и апаратура. Благодарение на пионерското усърдие, находчивостта и упорития труд на доц. Атанас Щерев в наши дни тя вече се е наложила и тук като успешна възможност за лечение на безплодие, съобразно най-високите европейски и световни стандарти.

В изминалите почти три десетилетия доц. д-р Атанас Щерев допринася изключително много за развитието на българската репродуктивна медицина. Достатъчно е да се спомене, че 80% от екипите, работещи модерните асистирани репродуктивни технологии в страната ни, са обучени лично от него, а останалите репродуктивни специалисти са подготвени от негови ученици.

Най-красноречивото доказателство за полезността на труда и усилията на доц. Щерев и ръководения от него екип са над 5000-те бебета (към 2014 г.), създадени от тях чрез асистирани репродуктивни технологии. Благодарение на внедряването на инвитро методиките и дългогодишните му усилия по развитието на репродуктивната медицина в България днес

5% от родените годишно у нас деца 

са заченати с помощта на специалистите по асистирана репродукция. В ситуация на бушуваща демографска криза тази цифра показва големия обществен принос на пионерската дейност на доц. Щерев. В своята дългогодишна кариера той нееднократно е бил награждаван от съсловни и пациентски организации за дейността си като лекар и за своя принос към съвременната медицина.

Доц. д-р Атанас Щерев е роден на 3 април 1945 г. в семейство на лекари и учители. Израства в Стара Загора. Потомък е на български бежанци от с. Балъкьой и с. Голям Дервент, Беломорска Тракия (днешна Гърция).

Завършва висше медицинско образование в Медицинския университет в София през 1969 г. През 1975 г. добива специалност по акушерство и гинекология, а по-късно - квалификация по репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии.

В последващите години доц. Щерев специализира в множество авторитетни международни клиники: Института по експериментална ендокринология и химия на хормоните, Москва, в Институт по стерилитет, Виена (Австрия) при проф. Файтингер, в Университетската болница в Мюнстер (Германия) при проф. Нишлаг, в UCSD, Сан Диего (САЩ) в групата на проф. Самуел С.С. Йен и др.

Доц. Атанас Щерев е известен като "бащата на инвитрото" в България

В изминалите почти три десетилетия от приложение на технологията у нас той допринася изключително много за напредъка на българската репродуктивна медицина. Не бива да се пропуска и ролята му за развитието на модерното акушерство и гинекология. През своя над 45-годишен активен трудов стаж той е бил преподавател и личен учител на стотици лекари. Автор и съавтор е на редица учебници.

Утвърдил се е като учен с многобройни участия на интернационални научни форуми и със стотици публикации в областта на репродуктивната ендокринология, акушерството и гинекологията в престижни български и международни издания. Известен е и като лекар, приложил за пръв път в лечебната практика в страната ни нови оперативни техники, гинекологични манипулации и терминологични нововъведения.

Създател е на първата специализирана в лечението на безплодие акушеро-гинекологична болница в страната ни. Основаният от него Медицински комплекс "Д-р Щерев" е едно от най-авторитетните лечебни заведения за женско и семейно здраве в България.

В академичните среди доц. Щерев е уважавано и авторитетно име

От 1975 до 1985 г. е асистент по репродуктивна ендокринология към Института по ендокринология, геронтология и гериатрия (НИЕГГ) при основателя на тази дисциплина в България проф. Стоян Докумов. В периода 1985-87 г. е доцент по акушерство и гинекология и завеждащ секция по Физиология и патология на мъжка и женска гонада към НИЕГГ, а след 1987 г. - доцент към Института по акушерство и гинекология.

Притежава научна степен доктор на медицинските науки по физиология и патология на репродукцията. Автор е на над 200 статии, публикации и участия в монографии по акушерство и гинекология, репродуктивна ендокринология, асистирана репродукция и здравен мениджмънт в български и международни научни издания. Участвал е с над 140 презентации на национални и международни конгреси и конференции. Членува в редица авторитетни професионални и научни организации.

Доц. Щерев е лекар с повече от 45-годишна практика в областта на акушерството и гинекологията. Богатият си опит трупа по време на работата си в различни болници и медицински институти в страната: в районните болници в Кюстендил и Перник, Института по ендокринология, геронтология и гериатрия при Медицинска академия, София, ІІ-ра Градска болница, София.

През 1987 г. става завеждащ Клиника по нови репродуктивни методи и детско-юношеска гинекология в Института по акушерство и гинекология "Майчин дом" - София. Там заедно със сътрудници въвежда за първи път в страната вагиналната сонография и използването на ултразвука в гинекологията.

Доц. д-р Атанас Щерев е познат в публичното пространство и със своята активна обществена дейност

Той играе съществена роля при възстановяването след демократичните промени на Българския лекарски съюз, чийто бивш говорител и зам.-председател е.

Народен представител е в 36-ото, в 39-ото и в 40-ото Народно събрание. В своята политическа дейност защитава дясноцентристките принципи и ценности. Бил е председател и зам.-председател на комисията по здравеопазване, член на комисията срещу корупцията и комисията по европейските въпроси.

В своята парламентарна дейност се изявява като реформатор в сферата на българското здравеопазване с голям брой внесени законопроекти и предложения за изменения и допълнения на закони в сферите на общественото здраве, здравното осигуряване, правата на пациентите, съсловните организации в здравния сектор, публичните фондове в здравеопазването и редица други.

В годините на активна обществено-политическа дейност доц. Щерев не изневерява на своите виждания за необходими промени в българската здравна и здравноосигурителна система, на разбиранията си за нужните социални и икономически реформи в страната ни и на силната си убеденост за продължаване на евроатлантическия път за развитие на България.

В допълнение към своите обществени ангажименти той продължава да е участник в публичната работа на тракийските дружества у нас и ревностен защитник на каузата на тракийските бежанци

Чрез работата на фондация "Д-р Димитър Щерев", носеща името на неговия баща, доц. Щерев развива активна благотворителна дейност. Дългогодишна е неговата подкрепа и меценатство към хората на изкуството и науката, обикновените хора и семейства. Не остава назад безвъзмездната подкрепа на разнообразни медицински, културни, граждански, исторически, православни и чисто човешки каузи.

През януари т.г. с президентски указ той бе удостоен с орден "Стара планина" - първа степен, заради заслугите си в областта на репродуктивната медицина и развитието на модерното акушерство и гинекология, както и заради своята активна обществена дейност.

Източник: Медицински комплекс "Д-р Щерев"