Секторът на информационните технологии е един от силните козове на страната

Секторът на информационните технологии в България е един от най-бързоразвиващите се в страната. Технологичната индустрия в тази малка страна е отбелязала постоянен и силен ръст от 90-те години на миналия век, единствено забавила се през 2008 и 2010 г. поради световната финансова криза. Така започва анализ на изданието edukwest.eu посветен на състоянието на IT сектора в България. 

Ръстът на сектора е двуцифрен, според данни на European Information Technology Observatory (EITO), като няма признаци за неговото забавяне скоро. И докато страната все още се сочи като една от най-слабо развитите по отношение на хардуерната разпространеност, налице са симптоми, че това скоро ще се промени с откриването на много нови технологични центрове и инвестициите в облачните технологии. 

Доказателство за това е фактът, че през 2011 г. България е била единствената страна от Югоизточна Европа, попаднала в класацията за най-конкурентни страни по отношение на информационните технологии. България е и една от водещите страни в Източна Европа с изнесени центрове на международни технологични компании. 

Виж още: София е сред 10-те най-добри града в Европа за започване на нов бизнес

Сред тях са HP, SAP, Johnson Controls, VMware, CISCO, ProSyst и Atos. Тези компании са привличани от добрата среда за правене на бизнес в сектора, като достъп до технологии и евтина и квалифицирана работна ръка. 

В допълнение към това, България разполага с втория най-бърз широколентов интернет в света, като с по-бърз се отличава единствено Южна Корея. Има признаци и за сериозен ръст в продажбите на хардуер, възлезли на 1,09 млрд. лв. през 2013 г., докато през 2014 г. те са се повишили с близо 3%, до 1,12 млрд. лв. 

Софтуерните продажби се очаква също да са отбелязали ръст от 3% през 2015 г. спрямо 2014 г., до 249 млн. лв. Важността на технологичния сектор се засвидетелства от факта, че той генерира около 10% от БВП на страната. 

България разполага с много и квалифицирани кадри в сектора на информационните технологии. Тя е била на второ място в света през 2002 г. по брой сертифицирани специалисти на 10 хил. души, единствено изпреварвана от САЩ с 8,2 души на 10 хил. спрямо 5,8 в България. 

Виж още: България е топ дестинацията в Европа за аутсорсинг​

През 2011 г. броят на IT-специалистите в България е бил 78 хил., или 2,7% от работното население на страната, сочи още докладът. Близо 3500 специалисти в сектора излизат от университетите в страната всяка година.

Източник: edukwest.eu