Комисията за защита на конкуренцията разследва 7 компании за картел при горивата и злоупотреба с господстващо положение на рафинерията в Бургас

Има картел на пазара на горива в страната. До такъв извод достигна Комисията за защита на конкуренцията след проведеното разследване. От КЗК са събрали убедителни доказателства, че големите вериги на пазара на горива се договарят помежду си на какви цени да продават.

Официално КЗК образува едно производство за картел срещу седем от фирмите, които продават горива, и още едно - за господстващо положение на пазара срещу "Нефтохим".

От комисията допълват, че се забелязва идентичност в ценовата политика на пазара на търговия на дребно, прилагана от дружествата: "Шел България" ЕАД, "Ромпетрол България" ЕАД, "Еко България" ООД, "ОМВ България" ООД, "Петрол" АД, "НИС Петрол" ЕООД и "Лукойл България" ЕООД.

Компаниите продължително задържат цената на дребно на високи нива, липсва адекватна реакция спрямо понижението на цената на едро и производствената цена, което според КЗК би могло да е в резултат на антиконкурентни практики - картелни споразумения.

Виж още: България продава едни от най-скъпите горива в ЕС

Освен това ще бъде извършена и проверка за злоупотреба с господстващо положение и установяване на завишени цени от единствения производител в България - "Лукойл Нефтохим България", рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

През изследвания период цената на автомобилните горива, предназначени за местния пазар от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, е по-висока в сравнение с предлаганите от дружеството цени за износ, при равни други условия.

От КЗК подчертават, че върху определянето на производствените цени на петролните продукти в България могат да влияят и непазарни фактори, чрез които "Лукойл Нефтохим Бургас" да извлече допълнителни икономически ползи по отношение на стопанската си дейност в страната. Компанията е изявен лидер на пазара на производство и внос на горива в България.

При увеличаване на производствената цена и на цената на едро, цената на дребно реагира много по-бързо и с по-голяма степен на това увеличение, докато при понижение на тези стойности цената на дребно реагира със значително времево забавяне и с много по-малък процент. 

Виж още: Да имаш бензиностанция в България било шест пъти по-печелившо

Следва да се отбележи, че всички изследвани дружества, а именно "Шел България" ЕАД, "Ромпетрол България" ЕАД, "Еко България" ООД, "ОМВ България" ООД, "Петрол" АД, "НИС Петрол" ЕООД, снабдяват своите търговски обекти на дребно и от алтернативни на "Лукойл България" ЕООД източници. Въпреки този факт обаче, ценовата политика и ценообразуването на горецитираните дружества е идентична и не се отличава от тази на веригите бензиностанции с търговско наименование "Лукойл", пише в секторния анализ.

КЗК препоръчва на държавните органи да облекчат достъпа на търговците до акцизни складове.

Източник: Нова телевизия, "Клуб Z"