Някои военни конфликти, за които дори участниците вероятно са забравили

Войната е неделима част от историята на човечеството. Реално няма момент, в който по света да е царил пълен мир, без някъде да има действащ военен конфликт. 

И ако повечето причини за тези войни са териториални разпри и борба за ресурси, някои конфликти са абсолютно нелепи. Дотолкова, че историята едва си спомня за тях.

YouTube каналът Alltime10 ни напомня за 10 именно такива войни:

1. Канада срещу Хърватия (1991 г.)

2. Великобритания срещу Занзибар (38-минутната война от 27 август 1896 г.)

3. Ван Занд срещу САЩ (1867 г.)

4. СССР срещу Япония (9 август - 2 септември 1945 г.)

5. Холандия срещу остров Сили (30 март 1651 г. - 17 април 1986 г.)

6. Швейцария срещу Швейцария (Сондербергската война - 3 до 29 ноември 1847 г.)

7. Мормоните срещу САЩ (март 1857 г. - юли 1858 г.)

8. Кръстоносните походи срещу езичниците на Севера (1147 г.)

9. Молдова срещу Транснистрия (2 март - 21 юли 1992 г.)

10. Парагвай срещу всички (1864-1870 г.)