Гoтови ли сте да стартирате свой собствен бизнес? Тестът по-долу ще ви даде отговор.

1. Всеки път, когато трябва да свършите някоя задача, вие:

а) търсите допълнителна информация, преди да започнете;
б) изисквате указания и съгласувате поведението си с прекия си шеф;
в) съобразявате се с опита си и действате направо;
г) опитвате се да намерите нетрадиционен начин за изпълнение на задачата.

2. Колегите ви определят като:

а) приятен и добър човек;
б) не особено комуникативен, но не и конфликтен;
в) трудна личност;
г) позитивно настроен към света и към хората.

3. Преди да вземете решение:

а) уверени сте в последствията и контрола върху крайния резултат;
б) търсите подкрепата и помощта на екипа, с който работите;
в) допитвате се до най-близките си приятели;
г) знаете, че дори и да не спечелите, няма какво да загубите.

4. Отговорността за вас е:

а) винаги персонална;
б) колективна или лична - зависи от конкретната ситуация;
в) по-маловажна от крайния резултат и преследваните цели;
г) само за хора, които не се страхуват „да ходят сами в гората”.

5. Ако ви се наложи да работите в почивните дни, за вас:

а) няма да е трудно да съберете ако не целия екип, то поне по-голямата част от него;
б) за предпочитане е да вземете част от работата вкъщи;
в) това е най-сигурното доказателство, че нещо „куца” в управлението на фирмата;
г) не е проблем, стига да не се повтаря в бъдеще.

6. При работа с нова за вас техника или технология:

а) за да сте сигурни, внимателно прочитате указанията и след това започвате работа;
б) в началото допускате грешки, но вярвате, че човек така се учи;
в) безпроблемно стартирате работата, приятелите ви казват, че имате нюх;
г) бавно възприемате иновациите, предпочитате установените порядки.

7. Човек невинаги трябва да си поставя реалистични цели:

а) напълно съм съгласен, защото само така може да се мотивира да постига по-големи резултати;
б) бизнесът е базиран на реални цифри, които трябва да бъдат правилно управлявани, за да се намали рискът от провал;
в) за мен това твърдение не важи, защото се възприемам като практичен човек;
г) в някои случаи човек е добре да иска повече, отколкото може сам да постигне.

8. Последния път, когато имахте конфликт с прекия си ръководител (респ. с екипа, в който работите), това беше за:

а) нещо напълно маловажно, за което дори нямате спомен;
б) чисто оперативен проблем, който не може да намери своето решение от дълго време насам;
в) предложено на вас решение, което не искате да приемете;
г) предложено от вас решение на проблем, което не се приема.

9. За да се започне бизнес, най-важното е:

а) финансовият капитал;
б) човешкият потенциал;
в) конкретната идея;
г) готовността да се рискува.

10. Ако шефът ви напусне фирмата, вие:

а) ще сте първият, на когото ще предложат неговия пост;
б) ще се замислите сериозно дали да не напуснете като него;
в) няма да се разтревожите ни най-малко;
г) ще скърбите, но на негово място ще дойде друг достоен човек.

Точки: 

    а б в г
1  0 1 2 3
2  2 1 0 3
3 2 1 0
4  3 1 2 0
5  3 2 0 1
6  1 2 3 0
7  3 1 0 2
8  0 1 2 3
9  0 1 3 2
10 3 1 0 2

Над 25 точки
Вие притежавате всички необходими качества, за да бъдете определен като амбициозен предприемач. Благодарение на опита и целеустремеността си имате всички шансове да стартирате свой бизнес. Заредете се с много търпение, енергия и готовност да се включите в битка на откритото поле, наречено пазар.

От 17 до 24 точки
Шансовете ви за успех като предприемач се определят като средни. Успехът на евентуалния нов бизнес зависи не само от вашите качества и умения, но до голяма степен и от конкретната идея и от екипа, на който ще разчитате. Добре е да знаете, че почти ¾ от новорегистрираните фирми през последните години или са фалирали, или не работят пълноценно. Обсъдете обстойно идеята си за свой бизнес с вече действащи предприемачи, преди да се откажете от мениджърската си позиция.

От 8 до 16 точки
Колегите ви определят като добър мениджър, но едва ли можете да станете добър предприемач. От една страна, обичате сигурността, която фирмата ви предоставя, но от друга - търсите по-голяма независимост. На това се дължи и желанието ви за създаване на собствена фирма. Натрупайте повече опит и съберете повече информация за рисковете при управлението на малка фирма.

До 7 точки
Чувствате се комфортно на позицията, която заемате в момента. И ако някога сте имали мисли за стартиране на собствен бизнес, това може да се обясни с обикновен порив на фантазията или силно желание да се откъснете поне за момент от рутината на бизнеса, с който се занимавате всекидневно. Съпоставете добре своите интереси и желания с притежаваните от вас възможности, преди да действате.