Въвеждането на пръстови идентификатори позволява поемането на лекарствата за есенциална хипертония

От началото на 2017 г. Здравната каса поема изцяло заплащането на терапията за есенциална хипертония. 

Това е едно от най-масовите заболявания в България - около 200 хил. българи, които по данни на Касата са регистрирани с тази диагноза, от 1 януари ще получават лекарствата си безплатно, за което НЗОК се очаква да отдели около 10,5 млн. лв., съобщават от Министерството на здравеопазването.

Идеята беше заложена в плановете на министър Москов още за 2015 г., но разчетите тогава показаха, че Здравната каса не може да си го позволи.

След въвеждането на ефективни контролни механизми и най-вече на пръстовия идентификатор, които значително ограничиха финансовите разхищения от парите на здравноосигурените граждани, това вече става възможно, смятат от НЗОК.

За първата половина на ноември, откакто е задължително прилагането на идентификатора, разходът на Касата е с 15 млн. лв. по-малко в сравнение с предишни периоди.

Ако ефективността на контрола се запази, това ще позволи в списъка на безплатна терапия да бъдат включени още заболявания или както министър Москов обяви, може да се стигне до премахване на лимитите на лечебните заведения.