"Мтел" и "Чек пойнт кардио груп" са разработили съвременен начин за проследяване на основни жизнени показатели - дистанционно и в реално време

Цялостно телемониторинг решение представиха "Мтел" и "Чек пойнт кардио груп" в рамките на 10-ата Национална конференция за е-здравеопазване. Фокусът на двете компании върху мобилното здравеопазване има за цел подобряване на здравното обслужване чрез използването на иновативни технологии и мобилна свързаност.

Посредством телемедицинския мониторинг основни жизнени показатели могат да бъдат проследявани дистанционно и в реално време както от избрани лекари, така и от специализирания медицински център на "Чек пойнт кардио груп", 24 часа в денонощието.

Това могат да бъдат данни за ЕКГ, SpO2, температура, сърдечни проблеми, резултати от ранно откриване (Индекс на Висенсия), сърдечна честота на плода при бременност, параметри на вентилация, здравни и фитнес тестове.

Чрез предлаганите устройства и приложения системата дава възможност за бърз, лесен и мобилен достъп на медицинския персонал до специализирани иновативни услуги. Нейното използване позволява

ранно откриване на симптоми и влошени здравни показатели,

а освен това може да намали посещението в здравните заведения, като консултациите се осъществяват от разстояние.

От "Мтел" напомнят, че осигуряват качествена среда за работа на услугите, висока скорост за пренос на данни и покритие на 99,99% от населението у нас.

"Мобилните телефони и технологии заемат все по-важна роля в нашето ежедневие. През последните години наблюдаваме как постепенно мобилният телефон иззема ролята както на персоналния компютър, така и на редица скъпоструващи устройства от различни индустрии. Благодарение на телемониторинговото решение лекарите

могат да проследят дистанционно и в реално време

основни жизнени показатели, да реагират своевременно и да повишат процента на спасените човешки животи", коментира Огнян Димитров, мениджър М2М и иновативни решения в "Мтел".

Особено притеснителен факт е, че над 60% от смъртността в България е вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Това е една от водещите причини за двете компании да представят цялостното си телемониторингово решение.

Check Point Cardio Group предлага иновативни цялостни решения в областта на телемедицината за региона на Балканите и Близкия изток.

В партньорство с Pro Plus Полша, Techmedic International Холандия и българската "Интербизнес 91" компанията има напълно оборудван телемедицински център с 24-часово теленаблюдение на общото състояние на пациентите, както и ранно диагностициране на ритъмно-проводни нарушения, спешна реакция при внезапно влошаване на състоянието и създаване на електронни пациентски досиета и електронни заключения.

Фирмата е партньор по пилотни проекти с Министерството на здравеопазването и БЧК за въвеждане на телемедицината масово у нас, за да се намали внезапната сърдечна смъртност и да се пренасочат парите за здраве, от интервенция и лечение, към диагностика, както е навсякъде в ЕС.