Правителството отпуска еднократна целева помощ за покриването на част от разходите по изпращането на първокласниците на училище

Правителството реши днес на 45 хил. първокласници да бъде отпусната еднократна финансова помощ в началото на учебната година.

Размерът на еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, е 250 лв. и ще е за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

Условия

Възможност да се възползват от тези средства имат около 45 хил. деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Условието за получаването на еднократната помощ е доходът на член от семейството за предходните 12 месеца да бъде 350 лв. на месец

В решението на правителството се предвижда целевата помощ без подоходен тест да се отпуска за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Виж още: 15 неща, без които първолакът не може

Приемът на молби декларации в социалните дирекции по области започна от 1 юли.

Източник: Bulevard.bg