Закусихте ли? А наблюдаваше ли ви през това време вашата котка? В клипа Cats with Thumbs, обявен за най-забавната реклама на 2011-а, те са цяла банда...

Ако котките имаха палци, щяха не само да ги вдигат нагоре (насърчително) или надолу (осъдително)... а щяха да застрашат личната ви бутилка мляко, която ви се полага като техен обслужващ персонал... Изобщо, млякото има значение! (MilkMatters.co.uk/cats).