През последния месец на 2014 г. се наблюдава рязък скок на пътуванията на българи в чужбина

През декември 267,7 хил. души са напуснали границите на страната, което е с 12,4% повече спрямо същия период на 2013 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 65,7%, Италия - с 46,5%, Франция - с 32,6%, Гърция - с 31,9%, Германия - с 27,4%, Сърбия - с 24,2%, Обединеното кралство - с 19,3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към бившата югославска република Македония

- с 14,1%, Турция - с 11%, Русия - с 8,7%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 51,4%, следвани от пътуванията със служебна цел – 26,4%, и с цел почивка и екскурзия – 22,2%. 

В сравнение с декември 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел и с други цели - съответно с 34,2 и 11,3%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 4.0%.

През декември 2014 г. страната ни е била посетена от 430,1 хил. чужденци

което е с 6% повече от декември 2013 г. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 35,1 и 5,8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 25,2%.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2014 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 53,8%, или със 7,8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Испания - с 31,9%, Италия - с 26,4%, Германия - с 20,9%, Чешката република - с 13,8%, Обединеното кралство - с 12%, Гърция - със 7,2%, Румъния - със 7,2%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словакия

 - с 26,1%, Унгария - с 15,4%, Австрия - с 8,4% и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - със 7%.

През декември 2014 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 55,7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 28,7%, и със служебна цел – 15,6%.