Все по-шумните градски условия гонят врабчетата

Общо 6706 врабчета са преброени на територията на България в кампанията "Ние броим врабчетата" на българското дружество за защита на птиците. 

В акцията са се включили над 550 души от 130 населени места, като преброителните пунктове са били 600. Получените данни все още не могат да покажат точно какво се случва с популацията на врабчетата, но показват кои места са предпочитани и кои избягвани от тях, според Йордан Христов от дружествота за защита на птиците.

"Шумните места, като булеварди и натоварени улици, поддържат много по-малко птици, отколкото къщи с дворове, например. В точките около булевардите има средно около 5 врабчета на място, докато при къщите с дворове има около 12 птици на всяка точка. Това потвърждава нашите предварителни хипотези, че местата, които са шумни, не предлагат най-оптималните условия за съществуването на птиците", каза Христов.

Виж още: Врабчетата у нас - застрашени от изчезване

Най-много места без врабчета има на територията на София. Общо в 16% от 600-те преброителни пункта в страната не е забелязано нито едно врабче. 

Данните сочат, че най-разпространените врабчета у нас са домашните, следвани от полските. На трето място са испанските врабчета, но от дружеството правят уговорката, че голяма част от тях все още не са пристигнали в България, тъй като са мигриращ вид.

Получените данни ще бъдат отправна точка за проследяване на популацията на врабчетата през следващите години.