Само до две десетилетия бебетата, родени в мюсюлмански семейства, ще бъдат повече на брой от децата на християни

До две десетилетия броят на бебетата, родени в мюсюлмански семейства, ще стане по-голям от този на децата на християни, което ще направи исляма най-разпространената религия до 2075 г, показват данните от проучване на изследователския център "Пю".

В същото време хората, които не изповядват никакви религии, ще намалеят като пропорция в световен мащаб заради увеличаващия се брой на мюсюлмани и християни. Според анализа, цитиран от британския в. "Гардиън", ще се наблюдава скромна, но значима демографска промяна по отношение на религиозната принадлежност през идните десетилетия с драстичното нарастване на общностите на юг и застаряването на европейския континент.

В периода между 2010 г. и 2015 г. 31% от бебетата са били в семейства на родители мюсюлмани, което е увеличение в сравнение с 24%, които се падат на мюсюлманите в световен мащаб. В същия период 33% от децата са родени в семейства на християни, като общия дял на християните в света е 31%.

Виж още: Кои са най-религиозните нации

Това се очаква да се промени благодарение на по-младите родители от мюсюлмански произход и по-голямата раждаемост. Между 2030 г. и 2035 г. стойностите на родените деца от двете основни религии почти ще се изравнят - 225 млн. бебета на родители мюсюлмани за сметка на 224 млн. бебета на християни. Тази разлика ще се увеличи в периода 2055 г. - 2060 г., когато ще е 6 млн. бебета.

Важен компонент за увеличаването на мюсюлманското население е и смъртността, която при християните в Европа изпреварва значително ражданията. В Германия между 2010 г. и 2015 г. е имало 1,4 млн. повече смъртни случаи, отколкото раждания при християнското население. Според цитираното от "Гардиън" проучване този модел се очаква да се задържи и да се запази в по-голяма част от Европа и през идните десетилетия.

"В контраст с бума на раждания на бебета при мюсюлманите, хората, които не се идентифицират с никоя религия, преживяват много по-различна тенденция", посочват от Изследователския център. 

Тези хора представляват 16% от населението на света, но децата им са 10% от бебетата в световен мащаб.

До 2055 г. - 2060 г. 9% от всички бебета ще са родени от майки без определена религия. В същото време 70% от тях ще са или на мюсюлмани (36%) или на християни (35%).

Виж още: Мюсюлманите в България - масово с нисък социален статус и консервативни възгледи

Хората без религия са концентрирани основно на места със застаряващо население и ниска раждаемост като Китай, Япония, Европа и Северна Америка. Обратно, религиите с много последователи в развиващите се държави, където има висока раждаемост и намаляване на нивата на детска смъртност, се очаква да се разраснат.

През 2015 г. от общо 7,3 млрд. души християнството е било преобладаващата религия с 31% от населението. Мюсюлманите са на второ място с 24%, следвани от хората без религиозна принадлежност с 16%, хиндуистите с 15% и будистите със 7%. Евреите и хората с други религии имат по-малък процент от световното население

Източник: "Гардиън"