И къде сме ние в световното допитване на УИН / "Галъп интернешънъл" в 68 държави

Като религиозни се определят 62% от хората по света, 25% се смятат за нерелигиозни, 9% са категорични атеисти. Това показва световно сравнително изследване на глобалната изследователска асоциация УИН / "Галъп интернешънъл", осъществено сред повече от 66 хил. души в 68 държави.

Според социолозите налице е видима връзка между религиозността и вярванията, от една страна, и социалнодемографските характеристики, напр. възраст, доход и образователно ниво, от друга. Като цяло, колкото по-високи са доходът и образованието, толкова по-малка е религиозността.

У нас като религиозни се определят 51%, за нерелигиозни се смятат 36%, едва 3% декларират, че са атеисти, а останалите 10% не могат да отговорят. Това поставя страната ни под средните равнища в глобален мащаб, но далеч от крайнониските нива, които се наблюдават в редица западни държави.

58% от българите вярват в Бог, двойно по-малко - 29%, са убедени, че има живот след смъртта, а 60% споделят схващането, че човекът има душа. В съществуването на Ада вярват 23%, а в Рая - малко повече, 25%. 

"Българите декларират най-ниска степен на религиозност в сравнение с останалите балкански страни. Същевременно обаче в сравнение с основни западноевропейски държави като Белгия, Австрия, Германия, Франция и др. заявената религиозност у нас е по-висока - с изключение на Италия (където е седалището на Римокатолическата църква - бел.ред.). По показателя "религиозност" в глобален мащаб ние сме в златната среда", коментира вицепрезидентът на УИН / "Галъп интернешънъл" Кънчо Стойчев.

Религиозността по света

При хората с по-високи доходи религиозни са половината - 50%, докато при хората с по-ниски доходи делът на религиозните достига до 66%. Подобна зависимост се отчита и при образованието: 49% от високообразованите са религиозни, а при хората с ниско образование процентът скача до 83.

Най-религиозните държави са Тайланд и Нигерия, където вярващи са съответно 98 и 97% от анкетираните, следвани от Косово, Индия, Папуа Нова Гвинея и Кот д'Ивоар с по 94%.

Китай е най-малко религиозната страна - 23% от населението се определят като нерелигиозни, а седмина от всеки 10 души се декларират като убедени атеисти. Само 9% в Китай се смятат за религиозни. Други държави с ниска степен на религиозност са Швеция, Чехия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 

Различните вярвания

74% от глобалното население вярва, че съществува душа, а 71% вярват, че има бог. 56% вярват, че има рай, 54% - живот след смъртта, 49% вярват, че има ад. Заявяването на определени вярвания е по-разпространено сред младите хора. И тук колкото по-високо е образованието и дохода, толкова по-малка е вярата в различни духовни аспекти.

По отношение на различните духовни вярвания (рай, ад, душа, бог и т.н. ) водят Бангладеш, Гана, Индонезия, Пакистан и Папуа Нова Гвинея. И тук Китай е най-малко вярващата страна, следвана от Чехия, Япония, Белгия, Швеция и Дания

"Въпреки че историята на всяка страна и равнището на образование имат значително и различно влияние върху възприемането на духовните ценности, като цяло проучването доказва, че

религията е важен аспект в живота на човечеството

3/4 от интервюираните по света вярват в душата и Бог, което показва колко е важно за повечето хора да имат вяра и да се разчитат на нея. Например жените и младите хора показват по-високи проценти в духовните вярвания - Бог, живота след смъртта, душата, ада и рая", отбелязва временният председател на УИН / "Галъп интернешънъл" Вилма Скарпино.

Източник: УИН / "Галъп интернешънъл"