До края на месеца всеки здравноосигурен има право да смени фамилния си лекар

Процедурата се извършва в районните здравноосигурителни каси по местоживеене и не изисква лично да уведовяваме досегашното джипи.

За целта трябва да се набави регистрационна форма за постоянен избор и да се попълни при избрания нов, общопрактикуващ доктор. Заедно с документа, при новия лекар се представя здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.

Ако здравноосигурителната книжка липсва, смяната се извършва като се попълва третия екземпляр от регистрационната форма за избор на личен лекар.

Следващият срок, позволяващ смяната на личен лекар, ще бъде през юни 2015 г.