Увеличение на пазарните цени на жилищата с 0,7% отчитат от Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2014 г.

За този период е регистрирано увеличение на цените в 13 от областните градове и в Софийска област. 

По-значително е увеличението в Бургас - с 1,5%, в Стара Загора - с 1,4%, и в Русe - с 1,3%. В останалите 14 областни града е регистрирано намаление на цените. 

Средната пазарна цена на жилищата през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 874,49 лв./кв. м

като най-високи са средните цени в София - 1 501,73 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 393,17 лв./кв. м и Бургас - 1 162,83 лв./кв. метър. 

За цялата 2014 г. е регистрирано увеличение на цените в 10 от областните градове

като по-значително е в София - с 2,9%, Шумен - с 2,8% и Пловдив - с 2,7%. В останалите 17 областни града и в Софийска област е регистрирано намаление. 

Средната пазарна цена на жилищата за страната през 2014 г. е 869,75 лв./кв. м. Най-високи са средните цени отново в София - 1 481,06 лв./кв. м, както и във Варна - 1 377,00 лв./кв. м.