Нанотехнологии ще послужат за създаване на лаборатория в микрочип

Нанотехнологиите могат да революциoнизират съдебната медицина. Това може да стане чрез създаване на истинска лаборатория в микрочип, която незабавно да анализира проби, взети на местопрестъплението, съобщи сп. "Сианс е авнир".

Евентуалните ѝ приложения ще са многобройни. Основното ще е свързано чувствителността на материите.

Да вземем например пръстовите отпечатъци, които се опитваме да открием с помощта на бели, черни, флуоресцентни или магнитни прахове.

Наночастиците би трябвало да увеличат по впечатляващ начин чувствителността им, а това ще улесни откриването на скрити или частично изтрити следи.

Наночастиците би трябвало да допринесат също за откриване на недостъпна днес метаболитна информация - като наличие или липса на органични съставки, свързани с поглъщане на кокаин или никотин.

Виж още: Как си представяме бъдещето

Подобни органични съставки могат да бъдат открити в микро следи от пот, оставени на местопрестъплението, и да предоставят ценна информация за начина на живот на евентуалния заподозрян.

Преносимо устройство, което ще ги открива, в момента се разработва от американска фирма.

С помощта на атомно-силов микроскоп с резолюция няколко нанометра пък ще може да се определи натискът от молив върху лист хартия. Това ще позволи да се изследва анонимно писмо.

Виж още: Учени откриха старомомински ген

Използването на този микроскоп ще бъде също от полза при изследване на кръвни проби, позволявайки например датирането на стара проба.

Най-много приложения обаче ще има в областта на ДНК изследванията. Макар че е постигнат значителен напредък в извличането на ДНК, анализът на получените данни е продължителен и скъп.

Целта е да се създаде истинска лаборатория в микрочип, която незабавно и на разумна цена да извършва анализ.

Методът се разработва от американска лаборатория, която успяла само за 25 минути да извлече и да дешифрира ДНК.

Виж още: Голяма част от разрешените Е-та увреждат ДНК-то ни