Българските ученици са по-доволни от повечето си връстници в света, по-амбициозни, но и по-застрашени от тормоз в училище

Нивото на стрес сред деветокласниците у нас е съизмеримо с това на техните връстници по света. Българчетата са подобаващо амбициозни и като никога, стоят добре по удовлетворение от живота - по дял на доволните сме на 13-о място сред 70 страни и административни райони. 

Това показва нов доклад от международното изследване на 15-годишните ученици PISA 2015, огласен вчера от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС). За пръв път изследването, което измерва знанията и уменията на деветокласниците по математика, литература и природни науки, огласява данни за физическото и емоционално състояние на децата. Те са на базата на анкети за удовлетвореността от живота, очакванията за бъдещата реализация и техните притеснения.

Въпреки това обаче докладът на PISA откроява и една тревожна тенденция за 15-годишните у нас - всички показатели за тормоза в училище у нас са по-високи от средните за ОИСР, а по физически тормоз заемаме незавидното второ място сред 54 държави, включили се в тази част на изследването. 

Виж още: 1/4 от българите са били свидетели на агресия между деца

У нас 9,1% от децата казват, че са били бити или блъскани от други ученици поне няколко пъти в месеца. Само Хонконг ни изпреварва по дял на учениците в тази група - 9,5%. Сравнително висок процент деца докладват същото в Япония (8,9%), Катар (8,8%), Тунис (8,6%), Латвия (8,4%). Делът на децата с това оплакване у нас е двойно по-висок от средното за ОИСР - 4,3%.

Макар и с по-малка разлика, у нас повече деца се оплакват общо от различни видове тормоз (24,7% при 18,7% за ОИСР) и че им се присмиват поне няколко пъти в месеца (12,4% у нас, 10,9% в ОИСР). 1/3 от деветокласниците тук се чувстват аутсайдери в училище (в ОИСР делът е около 17%).

Смесена е картината по отношение на удовлетворението от живота - у нас и доволните са повече, и недоволните. Висока степен на удовлетворение от живота декларират 42,8% от децата у нас при 34,1% средно за ОИСР и благодарение на това сме на 13-о място по щастие в класацията. Ако недоволните в ОИСР обаче са 11,8%, то у нас са 13,9%.

Виж още: На какво се дължи агресията у децата?

Децата у нас са в златната среда що се отнася до обичайните тревоги в училище - 55% от деветокласниците казват, че се притесняват много, дори да са добре подготвени за изпит. Толкова е делът на тази група и в ОИСР. Почти половината ученици у нас - 46,2%, се оплакват, че много се напрягат, когато учат. За всички страни средно делът на заявяващите това е 36,6%. 61% от българските ученици се притесняват да не получат ниски оценки.

На фона на връстниците си в другите страни нашите деветокласници изпъкват с амбиции - 67,2% от тях казват, че искат да са от най-добрите ученици в класа си при 59,2% средно за ОИСР. 93,9% от българчетата казват, че искат да могат да избират от най-добрите възможности, като завършат (92,7% за ОИСР).

Родителите у нас се проявяват в различна светлина - от една страна, се интересуват по-малко от училищните дела на детето си, но пък от друга - по-често помагат при проблеми. 84,1% от българчетата казват, че говорят с родителите си след училище (86,1% за ОИСР), а 83,8% казват, че семейството се интересува какво става в училище (93,5% средно за изследването). 93,7% от нашите деветокласници обаче получават родителска подкрепа, когато имат трудности в училище, докато с това могат да се похвалят 90,6% от връстниците им в другите страни.

Виж още: Предлагат въвеждането на оценка "Възпитание" в училище

По начин на прекарване на времето извън училище децата у нас не се различават съществено от връстниците си и даже в някои отношения стоят по-добре. У нас например 78,3% от 15-годишните спортуват преди или след училище при 69,8% средно за ОИСР. 

По "висене" в интернет губят повече време спрямо средното за всички страни, но пък по това си приличат с другите европейчета. Ппри 146 минути средно за ОИСР през седмицата децата у нас "прахосват" 187 минути дневно в интернет. Подобни показатели обаче показват и 15-годишните в Швеция. 

Каквото е изпуснато през седмицата, се наваксва през уикенда - тогава дневният престой във виртуалното пространство се покачва на 211 минути, колкото е и в Испания, Великобритания и др. 

Източник: в. "Сега"