Според изследването на "Галъп интернешънъл" реалните проблемни теми в България са свързани с пътни настилки, тунели, мостове, санирането, парите за наука, пръстовите отпечатъци в здравеопазването и т.н.

Една четвърт от пълнолетните българи са били преки свидетели на агресия между деца и юноши. Това означава, че около 1,4 млн. българи са виждали на живо скарвания, тормоз и сбивания между деца и юношив последните 12 месеца.

Данните са от експресен телефонен сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен сред 805 пълнолетни българи на 27 и 28 февруари. Проучването е направено със собствени средства.

1% от извадката на "Галъп" отговаря на 55 хил. души. Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3,5%. Подобни сондажи служат най-вече за формулиране на хипотези по отношение на текущи актуални въпроси, добавят от агенцията.

Социолозите отбелязват, че данните потвърждават "тревожната тенденция на агресия сред деца и юноши, която отново стана център на вниманието в последните дни". 

Мнозинство от 61,1% твърдят, че в последната една година са попадали на новина, която смятат за фалшива, неотговаряща на истината. Това са близо 3,3 млн. души.

Според участниците в проучването реалните проблеми са свързани с пътни настилки, тунели, мостове (88,3% казват, че това е реален проблем, 9,8% - създаден от медиите, а останалите се колебаят), проблемът със санирането (52,6% срещу 38,6%), темата с парите за наука (44,2% на 37,8%), пръстовите отпечатъци (49,1% на 44%).

Като пример за изкуствено създаден проблем хората припознават, например, полета с военен самолет на президента Радев (63,6% казват, е това е въпрос, създаден от медиите, а 27,1% намират това за реален проблем).

Програмата за саниране е добре позната на българите - 90,2% от запитаните твърдят, че са чували за нея. 51,8% от тях смятат, че това е добър начин за обновяване на панелните блокове, 39,9% обаче се съгласяват с крайното твърдение „санирането е голяма кражба“. Високият процент крайни становища показва очевидна обществена тревога, анализират от агенцията.

49,5% от запознатите със санирането смятат, че то не е честно, 30,8% са на обратното мнение.